Quy Định Mới Về Kiểm Toán Độc Lập

Sách-Tài liệu: Quy Định Mới Về Kiểm Toán Độc Lập PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Quy Định Mới Về Kiểm Toán Độc Lập, quy dinh moi ve kiem toan doc lap

sach quy dinh moi ve kiem toan doc lap

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Quy Định Mới Về Kiểm Toán Độc Lập Nội Dung: 1.Luật Kế toán năm 2004 2.Nghị định số 105/2004/NĐ-CP 3.Nghị định số 133/2005/NĐ-CP 4.Nghị định số 105/2004/NĐ-CP 5.Thông tư số 64/2004/TT-BTC 6.Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC 7.Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 400.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 398

sach tim hieu ve hiep hoi cac quoc gia dong nam a - asean: bru-nay

TÌM HIỂU VỀ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á – ASEAN: BRU-NÂY

Tim Hieu Ve Hiep Hoi Cac Quoc Gia Dong Nam A – Asean: Bru-nay Nhung thong tin co ban nhat ve dieu kien tu nhien, kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi, mot so thanh pho lon va danh thang tieu bieu cua cac nuoc Dong Nam A se duoc gioi thieu mot cach chi tiet trong bo sach “Tim hieu ve hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A”. Qua do giup chung ta thay duoc nhung net tuong dong, cung nhu nhung dac trung rieng cua tung nuoc trong khu vuc nay. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Quan doi nhan dan Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 1130000079854 Khoi luong: 176.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2016 So trang: 164