Quy ĐịNh MớI NhấT Về Xử PhạT Vi PhạM HàNh ChíNh Trong LĩNh VựC Thuế ThựC HiệN Từ 01/01/2014

Sách-Tài liệu: Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế Thực Hiện Từ 01/01/2014 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế Thực Hiện Từ 01/01/2014, quy dinh moi nhat ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thue thuc hien tu 01/01/2014

sach quy dịnh mói nhát vè xủ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục thué thục hiẹn tù 01/01/2014

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ THỰC HIỆN TỪ 01/01/2014

Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế Thực Hiện Từ 01/01/2014 Thuế là một khoảng phải nộp bắt buộc các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước, là công cụ phản ánh quan hệ phân phối lại của cải vật chất dưới hình thức gía trị giữa nhà nước và các tổ chức, đơn vị, công dân, là nguồn thu không nhỏ của ngân sách nhà nước.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thu thuế và nộp thuế.

Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống luật và các loại thuế, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bở sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện việc thu và nộp thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một và công dân, tổ chức, đơn vị thực hiện không nghiêm chỉnh việc thu và nộp thuế, chưa coi trọng việc nộp thuế là nghĩa vụ của mình.

Trước thực trạng đó, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ đã ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/112013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế, Nghị định số 129/2013NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế…

Nhằm cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về veic65 xủ lí các vi phạm hành chính về thuế, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế Thực Hiện Từ 01/01/2014” Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206513189 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 2014 Số trang: 232

sach 280 cau do iq

280 CÂU ĐỐ IQ

280 Cau Do IQ Thong tin tac gia Thai Ninh Thai Ninh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Muc luc: Dat nham cho Ket qua deu bang 1 Jimmy len may? Binh den binh trang Uoc so bang 10 Ket qua bang 10 May gio? Chia khoa mat ma Bao nhieu tuoi Da co tan nhanh trong coc boc bong khong? Mua bao nhieu trung? Co bao nhieu tien An bao nhieu tuoi? Thu tu kiem tra Lay ba bong cung mau Giac mo ban nang Ai noi that? Su phu khi cong Co bao nhieu socola Giai thuong Meo xep Socola Coc nao khong co thuoc ngu Thi cau ca Chia banh Choi may van co … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Thai Ninh Nha xuat ban: Nxb Van hoa Thong tin Nha phat hanh: Nxb VHTT Ma San pham: 8935077045376 Khoi luong: 200.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 204