Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Sách-Tài liệu: Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Tái bản 03/2013 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Dương Hữu Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Tái bản 03/2013, quan tri rui ro ngan hang trong nen kinh te toan cau – tai ban 03/2013, Dương Hữu Hạnh

sach quan tri rui ro ngan hang trong nen kinh te toan cau - tai ban 03/2013

QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU – TÁI BẢN 03/2013

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Tái bản 03/2013 Thông tin tác giả Dương Hữu Hạnh Dương Hữu Hạnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng thương mại do những biến động bất lợi của các yếu tố trên thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa…

Ngân hàng không thể tác động làm thay đổi các yếu tố này, mà chỉ có thể dự báo xu hướng, tính toán mức độ ảnh hưởng để từ đó đưa ra các biện pháp chủ động điều chỉnh quy mô, cơ cấu tài sản có, sao cho hạn chế thấp nhất tổn thất có thể xảy ra thông qua việc kết hợp mô hình hiện đại trong việc ước lượng rủi ro lãi suất và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính phái sinh.

Các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay không ngừng đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính sách rủi ro cho từng khối khách hàng, từng khối ngành; mô hình hóa và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro; xây dựng và cập nhật liên tục báo cáo đánh giá rủi ro; theo dõi và giám sát hàng ngày, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ an toàn bắt buộc… Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu đề cập, thảo luận các rủi ro chủ yếu, quan trọng nhất mà các ngân hàng hiện đại ngày nay thường xuyên phải đối diện và phải giải quyết một cách hữu hiệu.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Dương Hữu Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2040090000854 Khối lượng: 946.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2013 Số trang: 792

sach tim hieu bo luat dan su cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam nam 2005 (song ngu viet - english)

TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2005 (SONG NGỮ VIỆT – ENGLISH)

Tim Hieu Bo Luat Dan Su Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Nam 2005 (Song Ngu Viet – English) Tim Hieu Bo Luat Dan Su Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Nam 2005 (Song Ngu Viet – English) Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 810.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 718