Quản Trị Nhân Sự

Sách-Tài liệu: Quản Trị Nhân Sự – Tái bản 09/08/2008 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Hữu Thân Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-LocTừ khóa chính sách: Quản Trị Nhân Sự – Tái bản 09/08/2008, quan tri nhan su – tai ban 09/08/2008, Nguyễn Hữu Thân

sach quan tri nhan su - tai ban 09/08/2008

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TÁI BẢN 09/08/2008

Quản Trị Nhân Sự – Tái bản 09/08/2008 Thông tin tác giả Nguyễn Hữu Thân Nguyễn Hữu Thân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giáo trình Quản trị nhân sự được viết dành cho sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh.

Tài liệu này cũng có thể dùng cho các khóa bồi dưỡng kiến thức Quản Trị Kinh Doanh.

Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các doanh nhân, nhất là các giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân viên cũng cố và tăng cường khả năng quản trị nhân sự của mình, bởi vì bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân sự của mình.

Ngoài ra, giáo trình này cũng được sử dụng cho sinh viên theo học Chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh.

Sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng… cũng có thể tham khảo tài liệu này.

Mục lục: Dẫn nhập Phần một: Tổng quát về quản trị tài nguyên nhân sự Chương 1: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự Chương 3: Phân tách công việc I.

Phân tách công việc – một công cụ TNNS cơ bản nhất Phần hai: Hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự Chương 5: Tuyển mộ nhân viên Chương 6: Tuyển chọn nhân viên Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự Chương 7: Hội nhập vào môi trường làm việc Chương 8: Đào tạo và phát triển Chương 9: Đánh giá thành tích công tác Phần bốn: Lương bổng và đãi ngộ Chương 10: Thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng Chương 11: Phúc lợi và các khoản trợ cấp đãi ngộ – kích thích về mặt tài chánh và phi tài chánh Phần năm: Giao tiếp nhân sự Chương 12: Giao tiếp nhân sự Tóm lược Câu hỏi ôn tập Từ ngữ căn bản Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Hữu Thân Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-Loc Khối lượng: 630.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2008 Số trang: 504

sach xoa bop chua bach benh

XOA BÓP CHỮA BÁCH BỆNH

Xoa Bop Chua Bach Benh Thong tin tac gia Duong Dong Cu Si Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach gom nhung noi dung chinh nhu sau: Chuong 1: Bach benh sinh tu gan Chuong 2: Bach benh deu phai chua tu gan Chuong 3: Phuong phap dieu hoa kinh can cho cac benh ve dau mat Chuong 4: Phuong phap dieu hoa kinh can cho cac benh ve co va nguc Chuong 5: Phuong phap dieu hoa kinh can cho cac benh ve bung Chuong 6: Phuong phap dieu hoa kinh can cho cac benh o tu chi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Duong Dong Cu Si Nguoi dich: Nguyen Ba Thinh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 8935075936805 Khoi luong: 242.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2015 So trang: 236