Quản Trị Học

Sách-Tài liệu: Quản Trị Học – Tái bản 10/06/2006 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Chưa cóTừ khóa chính sách: Quản Trị Học – Tái bản 10/06/2006, quan tri hoc – tai ban 10/06/2006, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp

sach quan tri hoc - tai ban 10/06/2006

QUẢN TRỊ HỌC – TÁI BẢN 10/06/2006

Quản Trị Học – Tái bản 10/06/2006 Thông tin tác giả PGS.TS.

Nguyễn Thị Liên Diệp PGS.TS.

Nguyễn Thị Liên Diệp Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cấu trúc của cuốn sách gồm 3 phần : – Phần một : Trình bày những vấn đề chung của quản trị – Phần hai : Các chức năng cơ bản của quản trị – Phần ba : Những tình huống trong thực tế quản trị Thông tin chi tiết Tác giả: PGS.TS.

Nguyễn Thị Liên Diệp Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Chưa có Khối lượng: 310.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 10/2006 Số trang: 350

sach vuọt len nhũng chuyẹn nhỏ trong tình yeu

VƯỢT LÊN NHỮNG CHUYỆN NHỎ TRONG TÌNH YÊU

Vuọt Len Nhũng Chuyẹn Nhỏ Trong Tình Yeu Thong tin tac gia Richard Carlson, Ph. D Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Kristine Carlson Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Vuọt Len Nhũng Chuyẹn Nhỏ Trong Tình Yeu Tap sach gioi thieu den ban doc nhung bi quyet don gian ma rat huu hieu trong viec lam the nao de xay dap va gin giu cuoc song hon nhan hanh phuc va vung ben mai mai. Nhung bi quyet cu the va thuc te tu cuoc hon nhan hanh phuc cua tac gia co suc manh ket noi nhung trai tim yeu va giu cho moi quan he cua cac doi vo chong ngay cang khang khit. “Toi viet cuon sach nay voi hy vong gop mot phan nho be vao viec giai quyet nhung mau thuan nay sinh trong cuoc song gia dinh. Nhung loi khuyen nay giup ban xac dinh dau la nguyen nhan thuong gap nhat trong viec gay ra phien muon, tim lai duoc nhung niem vui ma doi khi chung ta da danh mat giua bon be cua cuoc song”. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Richard Carlson, Ph. D , Kristine Carlson Nguoi dich: Thuc Nhi – Giang Thủy Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: Tri Viet Ma San pham: 8935086829301 Khoi luong: 242.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2011 So trang: 224