Quản Lý Môi Trường

Sách-Tài liệu: Quản Lý Môi Trường PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Trung Phương Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Nghiêm Bích HoanTừ khóa chính sách: Quản Lý Môi Trường, quan ly moi truong, Lê Trung Phương

sach quan ly moi truong

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Quản Lý Môi Trường Thông tin tác giả Lê Trung Phương Lê Trung Phương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quản Lý Môi Trường Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Trung Phương Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Nghiêm Bích Hoan Khối lượng: 270.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 292

sach tu hoc tieng anh cap toc

TỰ HỌC TIẾNG ANH CẤP TỐC

Tu Hoc Tieng Anh Cap Toc Thong tin tac gia Nguyet Minh Nguyet Minh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tren co so nhung ky nang co ban ve viec luyen tap ngu am, nang cao kha nang khau ngu, cuon sach nay duoc bien soan mot cach ky luong de giup nguoi hoc co the luyen duoc khau ngu mot cach tu nhien qua cac ngu canh thuc te dong thoi voi viec phat am. Cuon sach nay chia lam hai thanh phan chinh: Phan 1: phan co ban, phan 2: phan nang cao, khau ngu thuc dung… Mong rang cuon sach nay co the giup nguoi doc linh hoi duoc nhung bi quyet trong khau ngu tieng Anh va nang cao trinh do tieng Anh cua minh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyet Minh Nha xuat ban: NXB Thoi Dai Nha phat hanh: TTTV Ha Noi Ma San pham: 8936046523406 Khoi luong: 242.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 09/2011 So trang: 284