Phương Pháp Giải Nhanh 999 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học

Sách-Tài liệu: Phương Pháp Giải Nhanh 999 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Quang Nghị Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Phương Pháp Giải Nhanh 999 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học , phuong phap giai nhanh 999 cau trac nghiem sinh hoc, Lê Quang Nghị

sach phuong phap giai nhanh 999 cau trac nghiem sinh hoc

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH 999 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

Phương Pháp Giải Nhanh 999 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học Thông tin tác giả Lê Quang Nghị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phương pháp giải nhanh 999 Câu trắc nghiệm Sinh học được biên soạn theo hướng đổi mới nhằm nâng cao tính chủ động tích cực trong học tập của học sinh.

Nội dung gồm lý thuyết được cô đúc, hướng dẫn cách áp dụng công thức để có thể giải nhanh các câu hỏi trác nghiệm.

Sách gồm 4 phần: Phương pháp giải các dạng bài tập.

Các câu hỏi trắc nghiệm.

Hướng dẫn giải chi tiết các câu hỏi trắc nghiệm.

Các câu hỏi trắc nghiệm nâng cao và cách giải nhanh.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Quang Nghị Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 04/2010 Số trang: 236

sach muon màu cuọc sóng thé gian

MUÔN MÀU CUỘC SỐNG THẾ GIAN

Muon Màu Cuọc Sóng Thé Gian Nguòi nhãn nhục thì có nhièu phuóc báo Hỏi: Có mọt ong bó vì thát nghiẹp quá lau nen áp lục gia dình quá lón, trỏ nen mát hét lí trí, dùng nuóc soi làm bỏng hét phàn lung của dúa con trai dang học tiẻu học. Dúa bé bị thuong nghiem trọng nen khong muón nhìn mạt bó nũa. Xã họi ngày nay khong ít nguòi khong khóng ché nỏi tam trạng của mình, nhát thòi kích dọng làm viẹc dại dọt. Có cách nào dẻ khóng ché tam trạng tót khong ạ? Dáp: Tục ngũ nói: “Viẹc nhỏ khong nhãn, túc mát viẹc lón”, “nhãn mọt lúc huỏng phúc tram nam”. Dáy là nói vói mọi nguòi cong phu của viẹc học tạp nhãn nại. Giáo nghĩa nhà Phạt nhán mạnh “Nguòi nhãn nhục thì có nhièu phuóc”, nhãn nhục là phuong pháp tránh khỏi nhièu dièu tai họa. Gạp phải viẹc bát họp lý, néu nhu nỏi giạn tìm co họi trả thù, thì phièn phúc lạp túc dén ngay. Néu nhu có thẻ thay dỏi suy nghĩ thì khong có viẹc gì cả. Tam trạng chỉ là nhát thòi, nhãn nhịn thì sẽ qua, Khi khong thẻ nhãn duọc, thì lón tiéng niẹm mọt cau “A Di Dà Phạt”. Dẻ rèn luyẹn sụ nhãn nại thì nen bát dàu tù nhũng viẹc nhỏ nhát. Khi tam trạng của bản than khong tót, quả thạt rát khó khóng ché chính mình, nhung muón trù di san hạn, thì lúc nào cũng phải bòi duõng tam tù bi. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Thoi Dai Ma San pham: 8935081112255 Khoi luong: 264.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2014 So trang: 268