Php Và Ứng Dụng Web Nguồn Mở – Tập 2

Sách-Tài liệu: PHP và Ứng Dụng Web Nguồn Mở – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Công Minh Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Đất ViệtTừ khóa chính sách: PHP và Ứng Dụng Web Nguồn Mở – Tập 2, php va ung dung web nguon mo – tap 2, Nguyễn Công Minh

sach php va ung dung web nguon mo - tap 2

PHP VÀ ỨNG DỤNG WEB NGUỒN MỞ – TẬP 2

PHP và Ứng Dụng Web Nguồn Mở – Tập 2 Thông tin tác giả Nguyễn Công Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả PHP và Ứng Dụng Web Nguồn Mở – Tập 2 hướng dẫn bạn học cách tạo một forum đơn giản mã nguồn mở bằng ngôn ngữ PHP.

Nội Dung: Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ FORUM 1.1 Giới Thiệu 1.2 Tự lập trình một forum đơn giản 1.2.1 Thiết kế dữ liệu 1.2.2 Trang thêm chủ đề 1.2.3 Trang hiển thị các danh sách chủ đề 1.2.4 Trang hiển thị các danh sách bài viết 1.2.5 Trang thêm bài viết Chương 2: FORUM MÃ NGUỒN MỞ 2.1 phpBB 2.2 punBB 2.3 FUD 2.4 SMF Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Công Minh Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Đất Việt Mã Sản phẩm: 8936002881403 Khối lượng: 100.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 32

sach bach khoa thu benh hoc - tap 1

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC – TẬP 1

Bach Khoa Thu Benh Hoc – Tap 1 Thong tin tac gia Pham Song Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguyen Huu Quynh Nguyen Huu Quynh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bach khoa thu benh hoc la cong trinh nghien cuu – bien soan cong phu, rat co gia tri ve benh hoc cua hon 120 tac gia. Day la Bo Bach khoa thu benh hoc dau tien cua Viet Nam, mieu ta mot cach khoa hoc, chi tiet va co he thong hon 300 can benh pho bien o nguoi, co doi chieu voi bang phan loai benh hoc cua To chuc Y te the gioi OMS. Hau het cac benh thuong gap nhu ho, sot ret, dau mat, dau rang, ta, dau mua, buou co, kiet li, bach hau, dong kinh, v.v… den cac benh duoc coi la tu chung nan y nhu phong, lao, xo gan, co truong va cac benh co tinh thoi dai nhu ung thu, soi than, tieu duong, xuat huyet nao, viem nao Nhat Ban, xo vua dong mach, SIDA, v.v… deu duoc gioi thieu het suc day du trong cong trinh nay. Ngoai cac loai benh, Bach khoa thu benh hoc con cung cap cho nguoi doc nhieu kien thuc quan trong ve y te hien dai nhu dan so va ke hoach hoa gia dinh, suc khoe sinh san, y duc, vu khi sinh hoc va cach phong chong, dong dat va y te, v.v… rat bo ich cho nhung nguoi hoat dong trong linh vuc y te cong dong. Moi can benh trong Bach khoa thu benh hoc deu duoc mieu ta chinh xac, day du, ro rang ve lich su, nguyen nhan phat siinh, cac trieu chung dien hinh, the benh, chan doan lam sang, phuong phap chua tri, phuong phap phong ngua. Nhieu benh duoc trinh bay mot cach khoa hoc, ti mi, khai quat duoc ca kien thuc benh hoc trong nuoc va the gioi, nhu la mot chuyen de khoa hoc – benh hoc, het suc bo ich cho cac bac si, y ta dieu tri tai cac benh vien cung nhu cho sinh vien, hoc vien cao hoc, nghien cuu sinh ve benh hoc. Voi hon 300 loai benh va voi phuong phap mieu ta khoa hoc nhu tren, Bach khoa thu benh hoc thuc su la mot pho sach quy doi voi cac benh vien, cac co so dieu tri, cham soc suc khoe cong dong tu Trung uong den dia phuong, cac co so dao tao can bo y te va doi voi moi nguoi, moi nha. Muc luc: Apxe Gan Amip Apxe Gan duong mat Apxe Phoi Benh Amip Benh bach hau cap (benh Loxemi cap) Benh bach hau Benh Basedow Benh Giang mai Benh hep hai la Benh lao Benh li truc khuan Benh phong Benh quai bi Benh sau rang Benh sot ret Benh ta Benh tam can Hysteria Benh tam than phan liet Benh thuong han Benh tuy rang Bong Buou co don thuan … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Song , Nguyen Huu Quynh Nha xuat ban: NXB Giao Duc Nha phat hanh: CTCP Sach Dich Ma San pham: 8934980830574 Khoi luong: 1000.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2008 So trang: 396