Phòng Tránh Và Can Thiệp Sớm Rối Nhiễu Tâm Lý Trẻ Em

Sách-Tài liệu: Phòng Tránh Và Can Thiệp Sớm Rối Nhiễu Tâm Lý Trẻ Em PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Khanh Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ NữTừ khóa chính sách: Phòng Tránh Và Can Thiệp Sớm Rối Nhiễu Tâm Lý Trẻ Em, phong tranh va can thiep som roi nhieu tam ly tre em, Lê Khanh

sach phong tranh va can thiep som roi nhieu tam ly tre em

PHÒNG TRÁNH VÀ CAN THIỆP SỚM RỐI NHIỄU TÂM LÝ TRẺ EM

Phòng Tránh Và Can Thiệp Sớm Rối Nhiễu Tâm Lý Trẻ Em Thông tin tác giả Lê Khanh Lê Khanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách là một công cụ hữu ích sành cho các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho con.

Những biện pháp thiết thực giúp phòng tránh và can thiệp sớm rối nhiễu tâm lý ở trẻ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Khanh Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14×19 cm Ngày phát hành: 03/2010 Số trang: 340

sach tìm hiẻu bọ luạt hình sụ của nuóc cọng hòa xã họi chủ nghĩa viẹt nam (dã duọc sủa dỏi, bỏ sung)

TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Tìm Hiẻu Bọ Luạt Hình Sụ Của Nuóc Cọng Hòa Xã Họi Chủ Nghĩa Viẹt Nam (Dã Duọc Sủa Dỏi, Bỏ Sung) Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tìm Hiẻu Bọ Luạt Hình Sụ Của Nuóc Cọng Hòa Xã Họi Chủ Nghĩa Viẹt Nam (Dã Duọc Sủa Dỏi, Bỏ Sung) Bo luat Hinh su co nhiem vu bao ve che do xa hoi chu nghia, quyen lam chu cua nhan dan, bao ve quyen binh dang giua dong bao cac dan toc, bao ve loi ich cua Nha nuoc, quyen, loi ich hop phap cua cong dan, to chuc, bao ve trat tu phap luat xa hoi chu nghia, chong moi hanh vi pham toi; dong thoi giao duc moi nguoi y thuc tuan theo phap luat, dau tranh phong ngua va chong toi pham. Luạt sủa dỏi, bỏ sung mọt só dièu của Bọ luạt hình sụ là mọt buóc ké thùa và phát triẻn mói nhàm dáp úng yeu càu khách quan và hét súc búc xúc của cong tác dáu tranh phòng, chóng tọi phạm trong tình hình mói. Quóc họi cũng dã thong qua Nghị quyét só 33/2009/QH12 vè viẹc thi hành Luạt sủa dỏi, bỏ sung mọt só dièu của Bọ luạt hình sụ. Nọi dung các phàn trong sách: Phàn 1. Tìm hiẻu luạt sủa dỏi, bỏ sung mọt só dièu của bọ luạt hình sụ Phàn 2. Bọ luạt hình sụ (duọc sủa dỏi, bỏ sung) Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000051764 Khoi luong: 242.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 10/2012 So trang: 248