Phát Huy Thế Mạnh Đàn Ông

Sách-Tài liệu: Phát Huy Thế Mạnh Đàn Ông PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phương Quỳnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Phát Huy Thế Mạnh Đàn Ông, phat huy the manh dan ong, Phương Quỳnh

sach phat huy the manh dan ong

PHÁT HUY THẾ MẠNH ĐÀN ÔNG

Phát Huy Thế Mạnh Đàn Ông Thông tin tác giả Phương Quỳnh Phương Quỳnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Chương 1: Thói quen quyết định vận mệnh Chương 2: Sách lược sinh tồn ưu việt Chương 3: Tình cảm của nam giới và thời đại email Chương 4: Bước khởi điểm mới của cuộc đời Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phương Quỳnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935077034448 Khối lượng: 250.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2007 Số trang: 244

sach nhung van ban phap luat moi nhat ve luat kinh te - tai ban 08/06/2006

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ LUẬT KINH TẾ – TÁI BẢN 08/06/2006

Nhung Van Ban Phap Luat Moi Nhat Ve Luat Kinh Te – Tai ban 08/06/2006 Thong tin tac gia Nguyen Ngoc Duy My Nguyen Ngoc Duy My Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tran Huynh Thanh Nghi Tran Huynh Thanh Nghi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nhung Van Ban Phap Luat Moi Nhat Ve Luat Kinh Te (Tap hop day du cac van ban phap luat moi nhat danh cho doanh nghiep). Muc Luc: 1, Luat Doanh Nghiep nam 2005 (co hieu luc thi hanh ngay 01/7/2006). 2, Luat Hop Tac Xa nam 2003 . 3, Luat Pha San nam 2004. 4, Luat Canh Tranh nam 2004. 5, Luat Dau Tu nam 2005 (Co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2006). 6, Luat Thuong Mai nam 2005 (Co hieu luc thi hanh tu ngay 01/01/2006). 7, Bo Luat Dan Su nam 2005(Trich). 8, Bo Luat To Tung Dan Su nam 2004. 9, Nghi quyet thi hanh Bo Luat To Tung Dan su. 10, Phap lenh trong tai thuong mai nam 2003. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Ngoc Duy My , Tran Huynh Thanh Nghi Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 1220.00 gam Kich thuoc: 20.5×28.5 cm Ngay phat hanh: 08/2006 So trang: 620