Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tôn Giáo Cận Nhân Tình Trong Lòng Dân Tộc

Sách-Tài liệu: Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tôn Giáo Cận Nhân Tình Trong Lòng Dân Tộc PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: NXBTH TPHCMTừ khóa chính sách: Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tôn Giáo Cận Nhân Tình Trong Lòng Dân Tộc, phat giao hoa hao – mot ton giao can nhan tinh trong long dan toc, Nhiều tác giả

sach phat giao hoa hao - mot ton giao can nhan tinh trong long dan toc

PHẬT GIÁO HÒA HẢO – MỘT TÔN GIÁO CẬN NHÂN TÌNH TRONG LÒNG DÂN TỘC

Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tôn Giáo Cận Nhân Tình Trong Lòng Dân Tộc Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Đức tin Hòa Hảo nhắm thẳng vào cá nhân, trông cậy và chờ đợi rất nhiều ở chiều kích cá nhân và đặc biệt là dễ dàng và giản dị nhất cho mỗi người dù ở hoàn cảnh nào cũng tiếp cận được.

Vậy theo chúng tôi, đức tin Hòa Hảo là một trong những đức tin giàu tính chủ động nhất, ít lệ thuộc nhất vào ngoại cảnh, do đó cũng là tự do nhất.” – Phạm Bích Hợp (Trích “Đức tin Hòa Hảo” Tạp chí Xưa & Nay, số 214 tháng 6/2004, tr.

19) Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: NXBTH TPHCM Mã Sản phẩm: 9786045865613 Khối lượng: 550.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15 x 23 cm Ngày phát hành: 06/2017 Số trang: 472

sach tam van lap chia khoa thanh cong cua nha nuoi yen

TẤM VÁN LẮP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA NHÀ NUÔI YẾN

Tam Van Lap Chia Khoa Thanh Cong Cua Nha Nuoi Yen Thong tin tac gia E. Nugroho, Dvm Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thanh van lap dong mot vai tro lon va quan trong trong thanh cong cua viec nuoi chim yen trong nha. Mac du trong vai nha nuoi chim yen chuan co du nhung yeu to tieu chuan, nhung khi co nhung sai sot cua thanh van lap, mat do chim yen, san luong to va chat luong cua to se khong nhu mong muon. Nhung tinh trang khong ly tuong nhu the la do thanh van lap khong tot, vi tri cua thanh van lap khong dung… Quyen sach nay se trinh bay tat ca cac chi tiet ve thanh van lap trong nha nuoi chim yen: Tu vat lieu duoc su dung, dac tinh cua thanh van lap, kich co, chuc nang… Tat ca nhung van de duoc de cap o tren la can thiet de co duoc ket qua tot trong viec nuoi chim yen, dac biet danh cho nguoi nuoi chim yen. Muc luc: Loi noi dau Lich su phat trien cua thanh van lap trong nha nuoi yen Go dung lam vat lieu cho thanh van lap Nhung loai thanh van lap khac nhau Cach gan thanh van lap len tran Thanh van tuong nham tang san luong to yen trong nha nuoi co dieu kien thuan loi nhat Nguyen nhan cua nhung thanh van lap trong Moi lien he giua thanh van lap va anh sang trong phong Lap dat thanh van tren tran nghieng Chuc nang cua thanh van ngang va thanh van lien ke Su phu hop cua viec su dung thanh van trong nha nuoi chim Lap dat he thong thanh van dem lai loi nhuan va tang san luong to yen He thong thanh van se lam thanh ngoi nha moi tap trung chim yen Su doi moi trong viec su dung thanh van SWO trong nha nuoi yen cu co su dung vat lieu cung Nhan biet thanh van co to chim Cach lap dat SWO – 2 Bang SWO – 2 Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: E. Nugroho, Dvm Nha xuat ban: Nxb Thanh Hoa Nha phat hanh: Nhan Van Ma San pham: 8935072825379 Khoi luong: 110.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14×20 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 104