Phan Châu Trinh Qua Những Tài Liệu Mới

Sách-Tài liệu: Phan Châu Trinh Qua Những Tài Liệu Mới (Quyển I, Tập I) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: LÊ THỊ KINH Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Phan Châu Trinh Qua Những Tài Liệu Mới (Quyển I, Tập I), phan chau trinh qua nhung tai lieu moi quyen i tap i, LÊ THỊ KINH

sach phan chau trinh qua nhung tai lieu moi (quyen i, tap i)

PHAN CHÂU TRINH QUA NHỮNG TÀI LIỆU MỚI (QUYỂN I, TẬP I)

Phan Châu Trinh Qua Những Tài Liệu Mới (Quyển I, Tập I) Thông tin tác giả LÊ THỊ KINH LÊ THỊ KINH Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phan Châu Trinh là nhà yêu nước có vị trí đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

Do điều kiện hoạt động ở ngoài nước trong thời gian dài (14 năm ở Pháp, về nước chỉ vỏn vẹn 9 tháng thì qua đời) nên mặc dù tang lễ Phan Châu Trinh đã là một sự kiện lịch sử quan trọng nhưng sự hiểu biết về cuộc đời hoạt động của nhân vật lịch sử này vẫn còn hạn chế.

Cuốn sách này do cháu ngoại của Phan Châu Trinh sưu tầm và biên soạn.

Sách chủ yếu nhằm giới thiệu các tài liệu mới sưu tầm được, hy vọng cung cấp cho bạn đọc các chứng cứ lịch sử nhằm đóng góp một bước cho quá trình tìm hiểu và đánh giá Phan Châu Trinh.

Thông tin chi tiết Tác giả: LÊ THỊ KINH Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Thời Đại Khối lượng: 1300.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 03/2001 Số trang: 292

sach cam nang dau tu chung khoan - tai ban 06/06/2006

CẨM NANG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN – TÁI BẢN 06/06/2006

Cam Nang Dau Tu Chung Khoan – Tai ban 06/06/2006 Thong tin tac gia Ts. Tran Quoc Tuan Ts. Tran Quoc Tuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cam Nang Dau Tu Chung Khoan Dau tu chung khoan la mot linh vuc kinh doanh moi me va co tinh hcuyen biet cao, doi hoi nguoi tham gia phai co mot so hieu biet nhat dinh. Tren tinh than dua ra mot so kinh nghiem nhat dinh trong dau tu chung khoan nham giup cac nha dau tu co the nam bat mot so tinh huong trong kinh doanh va dau tu chung khoan de co the nang cao hieu qua tron linh vuc kinh doanh moi me nay. Cam Nang Dau Tu Chung Khoan nay khong nhung co ich cho cac cong ty chung khoan, nhung nguoi muon hoat dong trong lanh vuc dau tu chung khoan ma no con la mot tap tai lieu tot cho sinh vien va nhung nguoi dang nghien cuu ve thi truong chung khoan de lam tai lieu tham khao. Cac cong ty phat hanh chung khoan cung can co cuon Cam Nang Dau Tu Chung Khoan nham co the biet duoc luc nao thi phat hanh them chung khoan, luc nao co the mua lai cac chung khoan ma minh da phat hanh ra cong chung nham nang cao hieu qua von kinh doanh, su dung dong von nhan roi tam thoi mot cach sinh loi tot nhat va dong thoi huy dong duoc mot nguon von can thiet cho cac co hoi kinh doanh ma doanh nghiep co the co duoc. Noi dung: gom 50 chuong: Chuong 1: Ban co phieu lo va de cac co phieu len gia tiep tuc len. Chuong 2: Mua them co phieu tot de thang lon hon. Chuong 3: Nhung co phieu yeu kem doi hoi mot chien luoc can trong. Chuong 4: Trung binh tang tot hon la trung binh giam. Chuong 5: Nhung cong ty tot mua lai co phieu cua chinh minh. Chuong 6: Theo doi nhung giao dich khoi. Chuong 7: Tim kiem nhung giao dich cua nhung nguoi trong noi bo. Chuong 8: Mua thap – ban cao. Chuong 9: Mua gia cao – ban cao hon. Chuong 10: Mua theo tin don – Ban khi nhan duoc thong tin tot. Chuong 11: Ban cao – mua thap. Chuong : … Chuong 50: Dau tu vao nhung gi ban biet ro nhat. Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ts. Tran Quoc Tuan Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Khoi luong: 350.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2006 So trang: 210