Phải Lòng – Tái Bản 01/2013

Sách-Tài liệu: Phải Lòng – Tái bản 01/2013 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhà Số 5 Nhà phát hành: Hoa Học TròTừ khóa chính sách: Phải Lòng – Tái bản 01/2013, phai long – tai ban 01/2013, Nhà Số 5

sach phai long - tai ban 01/2013

PHẢI LÒNG – TÁI BẢN 01/2013

Phải Lòng – Tái bản 01/2013 Thông tin tác giả Nhà Số 5 Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phải Lòng Tặng kèm 1 thiệp tùy biến (thiệp chúc, lịch, móc treo cửa, khung ảnh…) Đây là cuốn đầu tiên trong bộ sách “Người Trẻ Việt”, cũng là cuốn đầu tiên của một serie tuyển tập theo trình tự cảm xúc trong tình yêu: Phải lòng: 16/1/2013 Đã biết tương tư: 20/2/2013 Nơi ngực phải, một trái tim: 20/3/2013 Phải lòng là tuyển tập truyện ngắn mới nhất của những tác giả được bạn đọc yêu thích nhất qua series “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” như Hoàng Anh Tú, Phan Ý Yên, Khánh Linh, Hạ Chi, An Nhiên, Yudin, Gemi, Dung Keil, Nguyễn Đăng Vĩnh Trung, Thiên Bình…

Nhắc đến những cuốn sách như: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi; Truyện đôi Valentine; Lạc mất & tìm thấy…

hơn 90% bạn đọc trẻ đều biết đến và yêu thích.

Năm 2011, bộ sách đã được báo chí ca ngợi là “Hiện tượng văn hóa đọc của năm”.

Đây là cuốn sách duy nhất được chăm chút hình thức bởi 10 họa sĩ minh họa hàng đầu hiện nay như Kim Duẩn, Tamypu, Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, S.Huy, Shisi Nguyễn…

luôn mang đến cho bạn đọc những bất ngờ thú vị nhất về kĩ thuật và sự tinh tế.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhà Số 5 Nhà phát hành: Hoa Học Trò Mã Sản phẩm: 8938506999158 Khối lượng: 374.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 01/2013 Số trang: 258

sach dang cong san viet nam voi cong tac cai cach bo may hanh chinh va co phan hoa doanh nghiep nha nuoc

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Dang Cong San Viet Nam Voi Cong Tac Cai Cach Bo May Hanh Chinh Va Co Phan Hoa Doanh Nghiep Nha Nuoc Thong tin tac gia Thac Si Nguyen Danh Tien Thac Si Nguyen Danh Tien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hien nay ca nuoc ta dang tiep tuc day manh cong cuoc doi moi , day nhanh cong nghiep hoa , hien dai hoa .Su nghiep do doi hoi phai doi moi manh me hon , sau sac hon moi hoat dong cua toan he thong chinh tri , cua moi to chuc trong he thong do , cua ban than nen kinh te quoc gia , trong do co cai cach bo may hanh chinh .Muc tieu cua chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010 la xay dung mot nen hanh chinh dan chu trong sach vung manh , chuyen nghiep hoa , hoat dong co hieu luc , hieu qua theo nguyen tac Nha Nuoc phap quyen xa hoi chu nghia , duoi su lanh dao cua dang ; xay dung doi ngu can bo , cong chuc co pham chat va nang luc dap ung yeu cau cua cong cuoc doi moi dang phat trien sau rong .Noi dung cua cai cach nen hanh chinh quoc gia rat rong lon , tu cai cach the che ; cai cach to chuc bo may hanh chinh ; doi moi , nang cao chat luong doi ngu can bo cong chuc , den cai cach tai chinh cong . Trong do , cai cach to chuc bo may hanh chinh la mot mac khau quan trong , gianh duoc su quan tam sau sac cua toan xa hoi …. Thong tin chi tiet Tac gia: Thac Si Nguyen Danh Tien Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1500.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2005 So trang: 600