Những Quả Đấm Thép

Sách-Tài liệu: Những Quả Đấm Thép PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Những Quả Đấm Thép, nhung qua dam thep

sach nhung qua dam thep

NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP

Những Quả Đấm Thép Sau khi Báo Quân đội nhân dân cho ra mắt bạn đọc cuốn: “Điện Biên Phủ – Phóng sự tại mặt trận” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2004 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã được đông đảo ý kiến bạn đọc hoan nghênh.

Cuốn sách này gồm những bài báo, bài phóng sự tại mặt trận nóng hổi và bình luận quân sự sắc sảo của các cán bộ phóng viên Báo Quân đội nhân dân như Tô Ân, Lê Đình Dư, Ngọc Nhu, Dân Hồng, Phạm Phú Bằng, Chiên Binh, Tất Thắng… Mục lục: Đôi lời cùng bạn đọc – Trận Đồng Tháp Mười và nỗi hoang mang của đế quốc Mỹ: Người Quan Sát – Trận Lộc Ninh: Một thất bại mới về chiến thuật “Trực thăng vận” của Mỹ-Diệm: Vũ Lâm – Quân giải phóng và du kích miền Nam ngày càng trưởng thành trong khói lửa: Vũ Linh – Cơn khủng hoảng trầm trọng trong quân đội phản cách mạng miền Nam: Vũ Linh – Chiến thắng Chà Là, một trận công đồn diệt viện, hạ máy bay thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay: Thế Hoàn …………….

– Thuyết “cơ động tuyệt đối” của Mắc Na-ma-ra thế là phá sản – Chiến Binh – Những sợi dây trói chặt giặc Mỹ – Chiến Binh – Mỹ không được chọn giữa thắng và thua mà chỉ được chọn giữa thua và thua to hơn – Chiến Binh – Trên chiến trường Nam Việt Nam: Mỹ mạnh 1 yếu 10, ta mạnh 10 yếu 1 – Chiến Binh – Lấy sai lầm để chữa sai lầm, Mỹ chỉ gặp bất ngờ và thất bại – Chiến Binh – Cuộc hành quân lớn nhất đầu mùa khô năm 1966-1967 của Mỹ bị thất bại nhục nhã – Quyết Thắng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thành Nghĩa Khối lượng: 240.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 10/2005 Số trang: 228

sach luat ngan hang nha nuoc viet nam - tai ban 01/2011

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – TÁI BẢN 01/2011

Luat Ngan Hang Nha Nuoc Viet Nam – Tai ban 01/2011 Thong tin tac gia Nhieu tac gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Can cu Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Nghi quyet so 51/ 2001/ QH10; Quoc hoi ban hanh Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam. Sach gom 2 phan: Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam va Thong tu quy dinh ve viec quan ly, van hanh va su dung he thong thanh toan dien tu lien ngan hang. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhieu tac gia Nha xuat ban: Nxb Phuong Dong Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2010270003999 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 01/2011 So trang: 152