Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới – Florence Nightingale – Yêu Thương Không Giới Hạn

Sách-Tài liệu: Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới – Florence Nightingale – Yêu Thương Không Giới Hạn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Tuệ Văn Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới – Florence Nightingale – Yêu Thương Không Giới Hạn, nhung danh nhan lam thay doi the gioi – florence nightingale – yeu thuong khong gioi han, Tuệ Văn

sach nhung danh nhan lam thay doi the gioi - florence nightingale - yeu thuong khong gioi han

NHỮNG DANH NHÂN LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI – FLORENCE NIGHTINGALE – YÊU THƯƠNG KHÔNG GIỚI HẠN

Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới – Florence Nightingale – Yêu Thương Không Giới Hạn “Tình yêu không phân biệt chủng tộc cũng không phân biệt quốc tịch, chỉ cần có cuộc sống thì đều phải được tôn trọng, yêu thương”.

“Người hộ lý cần có một trái tim biết đồng cảm và một đôi tay nguyện làm tất cả”.

– Florence Nightingale – Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Người dịch: Tuệ Văn Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935212329156 Khối lượng: 132.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 08/2016 Số trang: 68

sach hoi dap ve thi truong chung khoan cam nang tu van

HỎI ĐÁP VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CẨM NANG TƯ VẤN

Hoi Dap Ve Thi Truong Chung Khoan Cam Nang Tu Van Thong tin tac gia TS. Dang Quang Gia TS. Dang Quang Gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoi Dap Ve Thi Truong Chung Khoan Cam Nang Tu Van: Thi truong chung khoan la mot linh vuc kinh te, yeu to khong the thieu duoc trong qua trinh phat trien cua nen kinh te van minh hien dai. Tai nhung nuoc phat trien, thi truong chung khoan da co tu rat lau va rat lau roi. O nuoc ta, day con la mot linh vuc rat moi. Trong xu the toan cau hoa, de tien kip va hoa nhip voi kinh te the gioi, cac co quan, doan the, cong ty, xi nghiep, tap the va ca nhan rat can nhung hieu biet can thiet ve hoat dong nay. Tu do, truc tiep hay gian tiep tham gia thi truong chung khoan dat hieu qua hon. Cuon sach ” Hoi Dap Ve Thi Truong Chung Khoan ” duoc xuat ban vao dung dip thi truong chung khoan Viet Nam buoc vao giai doan phat trien manh me. Tac gia Dang Quang Gia voi kien thuc sau rong va kinh nghiem lau nam tai cac thi truong chung khoan o cac nuoc co thi truong chung khoan phat trien nhu Uc, My…. da de cap tuong doi day du, sau rong nhu mot cam nang tu van cho cac nha dau tu chung khoan cung nhu nhung ai quan tam den thi truong chung khoan dang vao giai doan phat trien manh me tai Viet Nam. Muc luc: Loi nha xuat ban Phan 1: Nhung dieu can biet ve thi truong chung khoan Chuong 1: Thi truong chung khoan va nhung nguoi hoat dong chinh Chuong 2: Nha dau tu trong thi truong chung khoan Chuong 3: Hoat dong mua ban tren thi truong chung khoan Chuong 4: Thu tuc phat hanh chung khoan Phan 2: Co phan trai phieu la gi? Chuong 5: Co phan co tuc co dong Chuong 6: Trai phieu Phan 3: Cong ty moi gioi va dau tu chung khoan Chuong 7: Cong ty moi gioi chung khoan – Brokerage Firm, Broker-dealer Chuong 8: Thi truong tien te ngan han – Money Market Chuong 9: Quy ho tuong dau tu Mutual Funds Chuong 10: Nhom bao tieu – Syndicate Chuong 11: Cong ty dau tu chung khoan – Investment company Phan 4: Cac chi so va ty le chung khoan Chuong 12: Ty le tai chanh – Financial Ratios Chuong 13: Chi so Indexes Chuong 14: Cac kien thuc co ban khac Phan 5: Cac hop dong chung khoan Chuong 15: Hop dong Options Chuong 16: Hop dong Futures Chuong 17: To chuc gop von trach nhiem huu han ( Limited Partnership) Phu luc: Luat chung khoan nam 2006 (co hieu luc tu ngay 01/01/2007) Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: TS. Dang Quang Gia Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 500.00 gam Kich thuoc: 14.3×20.3 cm Ngay phat hanh: 06/2007 So trang: 532