Nhân Sinh Cửu Bảo – Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây

Sách-Tài liệu: Nhân Sinh Cửu Bảo – Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bất Thức Nguyệt Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Nhân Sinh Cửu Bảo – Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây, nhan sinh cuu bao – quan tri theo phong cach co vay, Bất Thức Nguyệt

sach nhan sinh cuu bao - quan tri theo phong cach co vay

NHÂN SINH CỬU BẢO – QUẢN TRỊ THEO PHONG CÁCH CỜ VÂY

Nhân Sinh Cửu Bảo – Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây Thông tin tác giả Bất Thức Nguyệt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chúng ta thường tin vào đôi mắt của chính mình.

Cái gì ta thấy, cái ấy tồn tại.

Điều gì ta biết, điều ấy có thật.

Nhưng cũng có những sự thật đôi mắt ta thường bỏ qua.

Cũng thế, một lối tư duy thường chỉ đi theo một hướng mà bỏ qua các hướng còn lại.

Cuốn sách này giới thiệu một đôi mắt mới, một cách nhìn mới và một tư duy mới đối với nhà quản trị.

Đấy là đôi mắt, cách nhìn và tư duy của một kì thủ cờ vây.

Tại sao lại là cờ vây? Chúng ta vẫn nói về Binh Pháp Tôn Tử, vẫn không ngừng học hỏi từ những nhà quản trị bậc thầy Trung Quốc như Khang Hy, Khổng Minh, Lưu Bị…

Chứng tỏ, chúng ta biết rằng, những chiến lược quản trị từ xa xưa mang một sức mạnh và trí tuệ vượt trội, tuyệt vời.

Cờ vây là kết tinh trí tuệ của Trung Hoa từ hàng nghìn năm trước, và vì thế, cờ vây mang theo những tư tưởng rất đáng học hỏi.

Có được đôi mắt nhìn nhận và giải quyết vấn đề của một kì thủ cờ vây, nhà quản trị sẽ chứng nghiệm một phương thức quản trị mới: Nhìn xuyên qua những lớp nghịch cảnh ở bề mặt.

Nhận thức rõ và định hướng hành động.

Có chiến lược và mục tiêu rõ ràng.

Bạn sẵn sàng có đôi mắt tuyệt vời ấy rồi chứ? Hãy bắt đầu ván cờ này thôi!Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bất Thức Nguyệt Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 1130000091504 Khối lượng: 320.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20 cm Ngày phát hành: 24/08/2020 Số trang: 272

sach bi quyet thanh cong voi office 2007

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG VỚI OFFICE 2007

Bi Quyet Thanh Cong Voi Office 2007 Thong tin tac gia VN-Guide VN-Guide Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bạn muón biét mọi thong tin co bản vè Office 2007? Hay muón học nhanh các phím tát, kỹ thuạt thao tác, mọi thủ thuạt cũng nhu bí quyét dẻ xủ lý cong viẹc thong minh hon vả hiẹu quả hon? Néu vạy, quyẻn sách này dành cho bạn dáy! Ngán gọn, súc tích, sinh dọng, minh họa dày dủ, quyẻn sách là mọt cuón cảm nang gói dàu giuòng dích thục! Trong mõi mục, thong tin ỏ phàn giói thiẹu giúp bạn nhanh chóng nám bát chủ dè sáp thảo luạn. Các buóc thục hiẹn sẽ huóng dãn bạn hoàn thành tùng tác vụ mọt cách dẽ dàng. Mõi hình minh họa dèu có dánh só tuong úng vói các buóc thục hiẹn dẻ bạn tiẹn theo dõi. Hay nhát, các mách nuóc sẽ tiét lọ bí quyét giúp bạn tiét kiẹm thòi gian và tránh gạp phải nhũng rác rói khong dáng có. Muc luc: Chuong 1: Tang hiẹu suát bàng các kỹ thuạt chung của Office. Chuong 2: Tiét kiẹm thòi gian trong Word. Chuong 3: Tang súc mạnh bảng tính bàng Excel. Chuong 4: Tạo vẻ chuyen nghiẹp cho bài thuyét trình PowerPoint Chuong 5: Chỉnh sủa và tói uu hóa Outlook Chuong 6: Tang hiẹu suát cho co sỏ dũ liẹu nhò vào Access. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: VN-Guide Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Van Lang Ma San pham: 8935073053504 Khoi luong: 280.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5×21 cm Ngay phat hanh: 03/2009 So trang: 296