Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người, Quyền Công Dân

Sách-Tài liệu: Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người, Quyền Công Dân PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lưu Đức Quang Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc GiaTừ khóa chính sách: Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người, Quyền Công Dân, nguyen tac hien phap ve quyen con nguoi quyen cong dan, Lưu Đức Quang

sach nguyen tac hien phap ve quyen con nguoi, quyen cong dan

NGUYÊN TẮC HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN

Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người, Quyền Công Dân Thông tin tác giả Lưu Đức Quang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quyền con người, quyền công dân là một trong các chế định được tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm.

Ở Việt Nam, chế định quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong pháp luật.

Qua Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013, các quyền này ngày càng được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện và bảo đảm lợi ích cho con người.

Theo tinh thần của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, đồng thời, quán triệt quan điểm của Đảng, vấn đề về quyền con người, quyền công dân luôn được quan tâm.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, hoàn cảnh lịch sử và trình độ lập hiến ở mỗi thời kỳ là khác nhau nên việc quy định nội dung chế định này cũng vì thế có sự thay đổi.

Trên thực tế, để mọi người đều được hưởng quyền, lợi ích như nhau, thì khi thực hiện quyền, mỗi cá nhân cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định để bảo đảm quyền, lợi ích của người khác và của xã hội.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên, học viên trong các cơ sở đào tạo về pháp luật, đặc biệt là các nhà nghiên cứu về chuyên ngành Luật hiến pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân của tác giả Lưu Đức Quang, giảng viên khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả trên quan điểm riêng của mình đã đưa ra những đánh giá, nhận xét về quy định nguyên tắc quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp của Việt Nam, đặc biệt, đi sâu phân tích các nguyên tắc này theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị về việc giải thích Hiến pháp nói chung và các nguyên tắc Hiến pháp nói riêng.

Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra một số kinh nghiệm lập hiến của các quốc gia có trình độ lập hiến cao như: Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga, Nhật Bản… để độc giả có tư liệu tham khảo trong việc nhìn nhận toàn diện về vấn đề quyền con người, quyền công dân ở một số nước trên thế giới.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lưu Đức Quang Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Mã Sản phẩm: 8935211182585 Khối lượng: 154.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 07/2016 Số trang: 136

sach tu dien han - viet & viet - han

TỪ ĐIỂN HÀN – VIỆT & VIỆT – HÀN

Tu Dien Han – Viet & Viet – Han Thong tin tac gia Phan Binh Phan Binh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu Dien Han – Viet & Viet – Han Tu Dien Han – Viet & Viet – Han day la cuon tu dien duoc soan thao cong phu, dam bao duoc tinh truyen thong, tinh ke thuc, tinh hien dai, phong phu, chuan xac, khoa hoc pho cap va thuc tien. Day la cuon sach thiet thuc, thong dung hang ngay, de hieu va de su dung. Cuon tu dien gom gan 30.000 tu va muc tu duoc sap sep theo trat tu A,B,C… cua tieng Viet. Xin gioi thieu cuon tu dien cung ban. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Phan Binh Nha xuat ban: Nxb The gioi Nha phat hanh: Minh Lam Ma San pham: 8935073016325 Khoi luong: 1100.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 920