Người Lạ Ở Quán Không Quen

Sách-Tài liệu: Người Lạ Ở Quán Không Quen PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Người Lạ Ở Quán Không Quen, nguoi la o quan khong quen

sach nguoi la o quan khong quen

NGƯỜI LẠ Ở QUÁN KHÔNG QUEN

Người Lạ Ở Quán Không Quen Tuyển tập truyện ngắn tình cảm lãng mạn dành cho tuổi mới lớn.

*** “Tình yêu của em như giai điệu Ngân nga khi bổng khi trầm Tình yêu của em như chú chim mòng biển Bay cao rồi lại thấp dần Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy Thì liệu có thể thấy được vẻ dịu dàng của anh không?” – Tạm biệt mùa hè – MichiMời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974137900 Khối lượng: 132.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 02/03/2016 Số trang: 136

sach adobe illustrator 10

ADOBE ILLUSTRATOR 10

Adobe Illustrator 10 Thong tin tac gia VN Guide VN Guide Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sach bao gom 28 chuong, trinh bay cac noi dung chinh sau: – Huong dan khoi dong Illustrator, tao hinh anh moi, quy trinh vung lam viec va vung in trong tai lieu, luu hinh anh o ba dang thuc tap tin khac nhau, mo hinh anh hien co, dong hinh anh va thoat khoi Illustrator. – Huong dan thay doi do thu phong, khung hinh, tao xac lap xem tuy bien, thay doi che do man hinh va di chuyen hinh anh cua so. – Huong dan xoa doi tuong, tao nhanh doi tuong bang cac cong cu, cach ve tu do bang cong cu pencil. – Cac phuong phap bien doi doi tuong, cach ve duong path, to mau. – Huong dan tao lop cap cao va lop con; kich hoat lop; chon doi tuong bang pallette layers; tao va hieu chinh nhom; xep chong lai, sao chep, xoa lop va doi tuong, chon tuy chon… – Phuong phap tao dung, ap dung, sao chep, chinh sua va loai bo thuoc tinh hinh dang, nhu net ve, mau to, hieu ung, xac lap trong suot… – Cach tao mat na xen, von hoat dong nhu mot khung anh, cach dao chong xep, chon, chep, khoa, chinh hoac them doi tuong. Muc luc: Chuong 1: Giao dien Illustrator Chuong 2: Nguyen tac hoat dong cua Ilustrator Chuong 3: Khoi dong Chuong 4: Khung nhin Chuong 5: Co ban ve doi tuong Chuong 6: Chon/sao chep Chuong 7: Bien doi Chuong 8: Dinh hinh lai Chuong 9: Mau to va mau net Chuong 10: Cong cu Pen Chuong 11: Lop Chuong 12: Tao chu Chuong 13: Dinh kieu va hieu chinh chu Chuong 14: Tiep nhan Chuong 15: But ve Chuong 16: Bieu tuong Chuong 17: Ket hop path Chuong 18: Mau to Gradient Chuong 19: Thuoc tinh hinh dang va style Chuong 20: Mat na va do trong suot Chuong 21: Lam bien dang doi tuong Chuong 22: Hieu ung va bo loc Chuong 23: Nhom cong cu giup do dac chinh xac Chuong 24: Tim hieu ve Action Chuong 25: Xac lap uu tien Chuong 26: Xuat tap tin Chuong 27: Dua anh len trang Web Chuong 28: Ban tach mau Moi ban don doc Thong tin chi tiet Tac gia: VN Guide Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Van Lang Ma San pham: 893507300970 Khoi luong: 560.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: So trang: 516