Nghề Nuôi Ếch

Sách-Tài liệu: Nghề Nuôi Ếch PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông NghiệpTừ khóa chính sách: Nghề Nuôi Ếch, nghe nuoi ech

sach nghe nuoi ech

NGHỀ NUÔI ẾCH

Nghề Nuôi Ếch Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn là mặt trận rộng lớn nhất và thu hút nhiều lực lượng lao động nhất.

Trong xu thế hội nhập, nông dân ta phải có nhiều cố gắng hơn nữa để xóa đói giảm nghèo và từng bước đưa nông thôn đi lên, tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới.

Để làm được việc này, chúng ta phải đưa nhanh các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Muốn vậy, nông dân phải đọc, phải học, phải gặp gỡ và trao đổi với các nhà khoa học để thu nhận kiến thức.

Bộ sách này sẽ là cẩm nang để nông dân có được những kỹ thuật mới, những ngành nghề mới, phát huy hết tiềm năng sinh học sẵn có ở địa phương.

Họ sẽ tự vươn lên ngay trên chính ruộng vườn của mình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông Nghiệp Mã Sản phẩm: 8936032941757 Khối lượng: 100.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 09/2009 Số trang: 48

sach office 2007 tong quan ve dien mao moi va nhung cai tien

OFFICE 2007 TỔNG QUAN VỀ DIỆN MẠO MỚI VÀ NHỮNG CẢI TIẾN

OFFICE 2007 Tong Quan Ve Dien Mao Moi Va Nhung Cai Tien Thong tin tac gia Nguyen Ngoc Tuan Nguyen Ngoc Tuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia He thong Microsoft Office 2007 vuot ra khoi nhung phien ban truoc do trong viec giup ban dieu hanh va mo rong pham vi hoat dong doanh nghiep. Ngoai chuc nang cua bo cong cu danh cho nhung cong viec thiet yeu moi ngay (xu ly van ban, cac bang tinh, giao tiep…) phien ban 2007 mang den mot tap tinh nang moi tich hop nham ho tro ban trong tiep thi kinh doanh, cung cap nhung template (khuon mau) chuyen nghiep cho dien hinh va tai lieu chat luong cao. Cuon sach nay cung cap mot cai nhin tong quat ve dien mao Office 2007 voi cac noi dung sau: Tong quan ve Word 2007, Tong quan ve Excel 2007, Tong quan ve Access 2007, Tong quan ve Powerpoint 2007, Tong quan ve Outlook 2007. MUC LUC Chuong mo dau. Gioi thieu he thong Microsoft Office 2007 First Look 2007 Microsoft Office System la gi? Noi dung Chuong 1. Thoi diem de tiep can nhung diem moi Chuong 2. Mot dang ve moi Chuong 3. Cac he thong quan trong: Su tro giup va bao mat Chuong 4. Tao cac tai lieu chuyen nghiep voi Office Word 2007 Chuong 5. Mo rong su hieu biet voi Office Excel 2007 Chuong 6. Tao cac dien hinh thu hut su chu y voi Office Powerpoint 2007 Chuong 7. Tao cac tai lieu kinh doanh chuyen nghiep voi Office Publisher 2007 Chuong 8. Thu thap, tim kiem va chia se thong tin voi Office oneNote 2007 Chuong 9. Theo doi thong tin nhanh chong va hieu qua voi Office Access 2007 Chuong 10. Quan ly thoi gian, cong viec va email voi Office Outlook 2007 Chuong 11. Nang cao tinh hieu qua cua doi voi Office Groove 2007 Phu luc. So luoc ve nhung thay doi bo sung. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Ngoc Tuan Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Nhan Van Khoi luong: 300.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 07/2006 So trang: 220