NgàY LàNh ThàNg TốT Theo Phong TụC Dân Gian Tân MãO 2011

Sách-Tài liệu: Ngày Lành Thàng Tốt Theo Phong Tục Dân Gian Tân Mão 2011 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Triều Sơn Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Ngày Lành Thàng Tốt Theo Phong Tục Dân Gian Tân Mão 2011, ngay lanh thang tot theo phong tuc dan gian tan mao 2011, Triều Sơn

sach ngày lành thàng tót theo phong tục dan gian tan mão 2011

NGÀY LÀNH THÀNG TỐT THEO PHONG TỤC DÂN GIAN TÂN MÃO 2011

Ngày Lành Thàng Tốt Theo Phong Tục Dân Gian Tân Mão 2011 Thông tin tác giả Triều Sơn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xuất hành là đi ra khỏi nhà trong đầu năm để đi tìm cái may mắn cho mình và gia đình.

Trước khi xuất hành, người ta phải chọn ngày, giờ và các phương hướng tốt để mong gặp được các quý thần, tài thần, hỉ thần…

Nếu xuất hành ra chùa hay đền, sau khi lễ bái, người Việt còn có tục bẻ lấy một cành lộc để mang về nhà lấy may, lấy phước…

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc chọn lựa được những ngày, giờ tốt để xuất hành trong dịp năm mới và tiến hành các công việc được thuận lợi trong suốt cả năm…

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Triều Sơn Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095607594 Khối lượng: 250.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2010 Số trang: 200

sach nghe thuat trong va bao duong bonsai - ky thuat trong va ghep mai vang

NGHỆ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO DƯỠNG BONSAI – KỸ THUẬT TRỒNG VÀ GHÉP MAI VÀNG

Nghe Thuat Trong Va Bao Duong Bonsai – Ky Thuat Trong Va Ghep Mai Vang Thong tin tac gia Nguyen Van Hai Nguyen Van Hai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach Nghe Thuat Trong Va Bao Duong Bonsai – Ky Thuat Trong Va Ghep Mai Vang gioi thieu noi dung cach trong – ghep va phong tru benh mai vang: Noi Dung: Loi noi dau Phan I: Moi truong song cua cay mai vang Phan bo vung Ve dat dai (loai dat) Ve khi hau va thoi tiet Ve nguon nuoc Ve anh sang Ve dinh duong Phan II: Trong mai Thoi diem bung mai Bung mua nang Bung mua mua Xem xet tong quat truoc khi bung Kham suc khoe cay mai Nhin ben ngoai de doan ben trong Lam “thay dia ly” xem dat Lam nhan vien kiem tra chat luong Ky thuat bung mai Chuan bi dung cu Cat canh Trinh tu cac viec (quy trinh) Ky thuat trong trong chau Cham soc cay mai moi trong Chat luong nguon nuoc va cach tuoi Bon phan Phong, tu dich hai Phan III: Ghep mai Thoi tiet ghep mai Nhung dieu kien can phai co Doi voi goc ghep Doi voi canh giong Ghep mai Ghep mat Ghep nem Cham soc mat ghep va canh ghep Phan IV: Cham soc cay mai ghep trong nam Nuoc tuoi va cach tuoi Bon phan Mot so tac dung chinh cua phan bon Lich bon phan cay mai Cach bon phan Phan V: Phong, tru dich hai Con trung Bo tri (bu lach) Nhen do Sau Rep Nam (moc) Benh nam hong Benh chay la (chay bia la) Benh than thu Benh ri sat Benh dom tao (Dom rong) Phan VI: Dieu khien ra hoa Phuong phap lat la mai va dieu khien ra hoa Phan VIII: Cham soc cay mai sau khi ra hoa. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Van Hai Nha xuat ban: Nxb Da Nang Nha phat hanh: Quang Minh Ma San pham: 8936016007875 Khoi luong: 130.00 gam Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 12/2005 So trang: 88