NgàY LàNh TháNg TốT – Năm GiáP Ngọ 2014

Sách-Tài liệu: Ngày Lành Tháng Tốt – Năm Giáp Ngọ 2014 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Minh Triết, Dương Tăng Chu Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Ngày Lành Tháng Tốt – Năm Giáp Ngọ 2014, ngay lanh thang tot – nam giap ngo 2014, Minh Triết, Dương Tăng Chu

sach ngày lành tháng tót - nam giáp ngo 2014

NGÀY LÀNH THÁNG TỐT – NĂM GIÁP NGỌ 2014

Ngày Lành Tháng Tốt – Năm Giáp Ngọ 2014 Thông tin tác giả Minh Triết Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dương Tăng Chu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ngày Lành Tháng Tốt – Năm Giáp Ngọ 2014 Tập sách lịch này được ra đời chủ yếu từ những tài liệu sưu tầm của nhà nghiên cứu bát trạch và khoa chiêm tinh, cụ Nguyễn MInh Triết, một hiền nho sinh thời vào đầu đệ nhị thập niên thế kỷ 20 (Canh tân 1920).

Những công trình dịch – giải của cụ như Bí Tàng Đại Lục Nhâm, Dương Trạch Tam Yếu,…đã hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống của con người vốn nhiều phức tạp.

Chúng tôi đưa trở lại dữ liệu về Nguyệt Tướng trong sách lịch, dành cho các vị nghiên cứu Bí Tàng Đại Lục Nhâm cũng như vận dụng Định luật Hòa Trực khi chuyển tiết trong lịch pháp, mà truyền nhân của cụ lâu nay ít quan tâm và bỏ qua trong lúc làm lịch hàng năm.

Mong rằng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp giải quyết một phần nào những thắc mắc về ngày giờ năm tháng tốt xấu ra sao mỗi khi hành sự, những sự việc bình thường hoặc quan trọng trong cuộc sống mà mỗi người muốn tính toán giờ giấc nào hành sự cho thuận lợi.

Chương 1.

Tự Tự Chương 2.

Lịch năm giáp Ngọ 2014 Chương 3.

Hướng dẫn Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Minh Triết , Dương Tăng Chu Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8935209620464 Khối lượng: 308.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2013 Số trang: 240

sach luat hang khong dan dung viet nam - tai ban 12/2006

LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM – TÁI BẢN 12/2006

Luat Hang Khong Dan Dung Viet Nam – Tai ban 12/2006 Noi Dung: Chuong I.Nhung quy dinh chung Chuong II.Tau bay Muc 1.Quoc tich tau bay Muc 2.Tieu chuan du dieu kien bay Muc 3.Khai thac tau bay Muc 4.Quyen doi voi tau bay Muc 5.Thue, cho thue tau bay Muc 6.Dinh chi thuc hien chuyen bay, tam giu,bat giu tau bay Chuong III.Cang hang khong, san bay Muc 1.Quy dinh chung Muc 2.Quy hoach, dau tu cang hang khong, san bay Muc 3.Quan ly nha nuoc tai cang hang khong, san bay Muc 4.Khai thac cang hang khong, san bay Chuong IV.Nhan vien hang khong Muc 1.Quy dinh chung Muc 2.To bay Chuong V.Hoat dong bay Muc 1.Quan ly hoat dong bay Muc 2.Dich vu bao dam hoat dong bay Muc 3.Tim kiem, cuu nan Muc 4.Dieu tra su co, tai nan tau bay Chuong VI.Van chuyen hang khong Muc 1.Doanh nghiep van chuyen hang khong Muc 2.Khai thac van chuyen hang khong Muc 3.Van chuyen hang hoa Muc 4.Van chuyen hanh khach, hanh ly Muc 5.Van chuyen theo hop dong va van chuyen thuc te Muc 6.Van chuyen hang hoa dac biet Chuong VII.Trach nhiem dan su Muc 1.Quyen va trach nhiem dan su cua nguoi van chuyen Muc 2.Trach nhiem boi thuong thiet hai doi voi nguoi thu ba o mat dat Muc 3.Trach nhiem boi thuong thiet hai khi tau bay va cham hoac gay can tro nhau Chuong VIII.An ninh hang khong Chuong IX.Hoat dong hang khong chung Chuong X.Dieu khoan thi hanh, Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 154.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 12/2006 So trang: 172