Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng

Sách-Tài liệu: Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bạch Lạc Mai Người dịch: Lục Bích Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Cẩm Phong BooksTừ khóa chính sách: Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng, neu em an lanh do la ngay nang, Bạch Lạc Mai, Lục Bích

sach neu em an lanh, do la ngay nang

NẾU EM AN LÀNH, ĐÓ LÀ NGÀY NẮNG

Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng Thông tin tác giả Bạch Lạc Mai Bạch Lạc Mai tên thật là Tư Trí Tuệ, sống ở Giang Nam, đơn giản tự chủ, tâm như lan thảo, văn chương thanh đạm.Những tác phẩm đã xuất bản:- Hết thảy gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng, – Hận không gặp nhau khi chưa xuống tóc, – Gió Tây thổi biết bao …

Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mỗi một con người đến thế giới này, đều là khách qua đường vội vã.

Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên; có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu.

Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên.

Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan không có lý do, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường.

Một người, một quyển sách, một chén trà, một giấc mộng sau rèm.

Có lúc, nỗi cô đơn xui khiến lòng người rung động như thế, cũng chỉ có khoảnh khắc này, thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bạch Lạc Mai Người dịch: Lục Bích Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Cẩm Phong Books Mã Sản phẩm: 8936117741067 Khối lượng: 506.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 12 x 19 cm Ngày phát hành: 05/2018 Số trang: 388

sach vo bai tap thuc hanh toan lop 1 - tap 2

VỞ BÀI TẬP THỰC HÀNH TOÁN LỚP 1 – TẬP 2

Vo Bai Tap Thuc Hanh Toan Lop 1 – Tap 2 Thong tin tac gia Nguyen Thi Binh Nguyen Thi Binh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Vu Mai Huong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Xuat phat tu nhu cau cua cac thay, co giao, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh muon co mot tai lieu phuc vu cho viec to chuc hoc hai buoi/ngay, cuon Vo bai tap thuc hanh Toan lop 1 (hai tap) nam trong bo Vo bai tap thuc hanh Toan (tu lop 1 den lop 5) duoc bien soan bam sat van ban Huong dan thuc hien Chuan kien thuc, ki nang cac mon hoc o Tieu hoc do Bo Giao duc va Dao tao ban hanh, dong thoi cap nhat Huong dan dieu chinh noi dung giam tai moi nhat cua Vu Giao duc Tieu hoc – Bo Giao duc va Dao tao. Do vay, cac dang bai tap thuc hanh trong sach nay chu yeu giup cac em hoc sinh on luyen cac kien thuc, ki nang co ban ma tat ca hoc sinh can dat, can dam bao de dat chuan kien thuc va ki nang cua mon hoc, chuan bi cho viec hoc tiep chuong trinh lop 2. Cuon sach duoc trinh bay theo cac bai hoc cua chuong trinh, moi bai co tu 4 den 5 bai tap giup hoc sinh luyen tap cac kien thuc co ban va bo sung mot so bai tap nang cao. Trong sach co mot so bai Tu kiem tra kien thuc giua hoc ky hoac cuoi hoc ky de hoc sinh on lai kien thuc co ban cua cac noi dung da hoc va chuan bi cho cac noi dung kien thuc tiep theo. Mac du cac tac gia da het suc co gang song cuon sach kho tranh khoi thieu sot. Chung toi mong nhan duoc nhung y kien dong gop cua cac em hoc sinh, cac bac phu huynh hoc sinh va quy thay co trong qua trinh su dung sach. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Thi Binh , Vu Mai Huong Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Minh Long Ma San pham: 8936067598476 Khoi luong: 154.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2017 So trang: 84