Năm Ngọ NóI ChuyệN NgựA

Sách-Tài liệu: Năm Ngọ Nói Chuyện Ngựa PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Năm Ngọ Nói Chuyện Ngựa, nam ngo noi chuyen ngua

sach nam ngọ nói chuyẹn ngụa

NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA

Năm Ngọ Nói Chuyện Ngựa Năm Ngọ Nói Chuyện Ngựa Tam mã trong giấc mơ của Tào Tháo – Trong Tam Quốc Chí có câu chuyện Tào Tháo lúc đang nuôi mưu đồ chiếm đoạt nhà Hán, đã nằm mơ thấy ba con ngựa cùng ăn thóc trong chuồng (Tam mã đồng tàu).

Tỉnh giấc, Tào Tháo nghi ngờ một chư hầu địa phương là Mã Đàng cùng hai con là Mã Siêu và Mã Đại (mà tưởng tượng là ba con chiến mã thấy trong mơ) nên ra sức triệt hạ, tưởng như đã diệt trừ hậu họa.

Đến khi giành được tước vương, một đêm nằm mơ thấy lại cảnh “tam mã đồng tàu” năm xưa, mà cho đến lúc chết không thể đoán ra ai là kẻ thù của mình.

Thì ra cuối cùng sau khi con là Tào phi soán ngôi nhà Hán, chính Tư Mã Ý, con là Tư Mã Sư rồi Tư Mã Viện là 3 con “ngựa” đã nối tiếp nhau đánh đổ nhàThục, nhà Ngô và nhà Ngụy (của họ Tào) để lập ra nhà Tấn.

Câu chuyên này có liên quan đến hình tượng Tam Mã trong phong thủy, mang nguyên khí của hành Thổ, đem lại tài lộc, công danh và phát huy thổ khí.

“Tam mã” cũng là hình tượng của tờ tiền 50 đồng Việt nam Cộng Hòa – 1972.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8935209620723 Khối lượng: 154.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2014 Số trang: 120

sach boi duong violympic toan 7 - tap 1

BỒI DƯỠNG VIOLYMPIC TOÁN 7 – TẬP 1

Boi Duong Violympic Toan 7 – Tap 1 Ki thi giai toan qua Internet – Violympic la ki thi quoc gia do Bo Giao duc va Dao tao to chuc. Day thuc su la mot san choi tri tue, hap dan va bo ich. Nham giup hoc sinh lam quen voi cac dang de thi va tu boi duong on luyen de chuan bi that tot cho ki thi cac cap, chung toi xin gioi thieu den ban doc quyen sach “Boi duong Violympic Toan 7 – Tap 1”. Quyen sach voi nhung bo de thi Violympic bao gom cac bai giai chi tiet tat ca cac vong thi tuong ung voi cac vong thi tren trang www.violympic.vn. Ngoai ra, voi cac de tu cung co, hoc sinh con co the nang cao von kien thuc va ren luyen ki nang giai toan, chac chan se giup cac em dat ket qua cao trong cac bai thi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Thanh Hoa Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092546650 Khoi luong: 264.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 08/2017 So trang: 152