Năm Dần Nói Chuyện Về Ông Ba Mươi

Sách-Tài liệu: Năm Dần Nói Chuyện Về Ông Ba Mươi PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Nghĩa Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Năm Dần Nói Chuyện Về Ông Ba Mươi, nam dan noi chuyen ve ong ba muoi, Hoàng Nghĩa

sach nam dan noi chuyen ve ong ba muoi

NĂM DẦN NÓI CHUYỆN VỀ ÔNG BA MƯƠI

Năm Dần Nói Chuyện Về Ông Ba Mươi Thông tin tác giả Hoàng Nghĩa Hoàng Nghĩa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có thể khẳng định, cọp là động vật lắm chuyện nhất , trong số những con vật mà con người thường nói đến.

Riêng mỗi cái tên của nó, cũng đã nhiều lắm, khó mà kể hết.

Từ cái sức lực phi phàm, đến cách sinh hoạt dị thường, cùng tính khí kỳ cục cũng như cái thân xác đầy bí ẩn mà trong đó mỗi cái râu của nó cũng gây bao sợ hãi cho con người, và nhất là mối quan hệ phức tạp căng thẳng giữa hổ với địch thủ số một của mình…

Tất cả những gì liên quan đến mãnh thú này đều được nói rất nhiều trong văn học dân gian cũng như trong sách vở.

Nhiều chuyện rất thú vị và hấp dẫn.

Quyển sách này đề cập đến một phần rất nhỏ những gì mà dân gian cũng như các nhà khoa học đã biết và đã nói về chúng.

Qua tập sách, tác giả muốn cung cấp cho các bạn một số hiểu biết cần thiết về một loài động vật từng là một mối hiểm họa của con người và thân phận của nó trong thời đại ngày nay.

Dù sao, hổ vẫn là một động vật quí hiếm, cần được bảo vệ.

Mục lục: Khái quát về họ hàng nhà hổ Hổ có bao nhiêu tên gọi Cũng tên hổ những không thuộc họ hàng nhà hổ Những loài cây mang tên hổ Địa danh mang tên hổ Cọp và người Cọp ở Nam Bộ thuở xưa …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Nghĩa Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8935209607472 Khối lượng: 240.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 01/2010 Số trang: 228

sach luạt thué thu nhạp cá nhan 2013 (dã sủa dỏi, bỏ sung) - luạt sủa dỏi, bỏ sung mọt só dièu của luạt quản lý thué

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013 (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) – LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luạt Thué Thu Nhạp Cá Nhan 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung) – Luạt Sủa Dỏi, Bỏ Sung Mọt Só Dièu Của Luạt Quản Lý Thué Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luạt Thué Thu Nhạp Cá Nhan 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung) – Luạt Sủa Dỏi, Bỏ Sung Mọt Só Dièu Của Luạt Quản Lý Thué Nhieu khoan tro cap khong phai chiu thue Luat quy dinh, muc giam tru doi voi doi tuong nop thue la 9 trieu dong/thang (108 trieu dong/nam) va muc giam tru doi voi moi nguoi phu thuoc la 3,6 trieu dong/thang (muc cu la 4 trieu dong va 1,6 trieu dong). Chieu theo quy dinh nay, mot ca nhan khong co nguoi phu thuoc, thu nhap tren 9 trieu dong/thang moi phai nop thue. Tuong tu, neu co 1 nguoi phu thuoc thi thu nhap tren 12,6 trieu dong va 2 nguoi phu thuoc tren 16,2 trieu dong/thang moi phai nop. Muc giam tru gia canh theo luat la so tien duoc tru vao thu nhap chiu thue truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tien luong, tien cong cua doi tuong nop thue la ca nhan cu tru. Ben canh do, nhieu khoan phu cap, tro cap cung khong tinh vao thu nhap chiu thue nhu cac khoan tro cap theo quy dinh cua phap luat ve bao hiem xa hoi; tro cap mang tinh chat bao tro xa hoi va cac khoan phu cap, tro cap khong mang tinh chat tien luong, tien cong theo quy dinh cua Chinh phu. Quy dinh nay cung duoc lam ro hon o phan dinh nghia ve thu nhap tinh thue. Thu nhap tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tien luong, tien cong theo luat cu la tong thu nhap chiu thue tru cac khoan dong gop gom bao hiem xa hoi, bao hiem y te, bao hiem trach nhiem nghe nghiep. Nay luat moi tru di them hai khoan thu nhap quan trong gom bao hiem that nghiep va quy huu tri tu nguyen. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000052727 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2013 So trang: 56