Một Vòng Quanh Các Nước: Pháp

Sách-Tài liệu: Một Vòng Quanh Các Nước: Pháp PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Vĩnh Bảo Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Một Vòng Quanh Các Nước: Pháp, mot vong quanh cac nuoc phap, Trần Vĩnh Bảo

sach mot vong quanh cac nuoc: phap

MỘT VÒNG QUANH CÁC NƯỚC: PHÁP

Một Vòng Quanh Các Nước: Pháp Thông tin tác giả Trần Vĩnh Bảo Trần Vĩnh Bảo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách “Một vòng quanh các nước: Pháp” giúp bạn tìm hiểu lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa- xã hội, du lịch, giáo dục, du học của một đất nước xinh đẹp mà các bạn quan tâm.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Vĩnh Bảo Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thời Đại Mã Sản phẩm: 893508110519 Khối lượng: 220.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2005 Số trang: 215

sach phong su bao chi - ly thuyet, ky nang va kinh nghiem

PHÓNG SỰ BÁO CHÍ – LÝ THUYẾT, KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

Phong Su Bao Chi – Ly Thuyet, Ky Nang Va Kinh Nghiem Thong tin tac gia TS. Nguyen Quang Hoa Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Học nghè báo khong thẻ chỉ nghe, dọc tài liẹu mà rát quan trọng phàn trao dỏi, huóng dãn của nhũng nguòi giàu kinh nghiẹm trong quá trình thục hiẹn dè tài cụ thẻ. Bỏi vạy, cuón sách này ngoài cung cáp nhũng kién thúc co bản vè thẻ loại Phong Su Bao Chi nhu: Hoàn cảnh lịch sủ ra dòi và phát triẻn của phóng sụ, các dạng phóng sụ, các quan niẹm khác nhau vè thẻ loại phóng sụ cũng nhu các dạc diẻm của thẻ loại này; nhũng tó chát càn có của nguòi viét; sách còn dành nhièu trang dè cạp tói cách vuọt qua nhũng khó khan khi tác nghiẹp trong thục té và cách thẻ hiẹn dẻ bài viét sinh dọng, cuón hút; cả nhũng váp váp của tác giả và nhũng dòng nghiẹp dẻ bạn dọc tham khảo, sau này tránh lạp lại. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: TS. Nguyen Quang Hoa Nha xuat ban: Nxb Thong tin & truyen thong Nha phat hanh: NXB Thong Tin va Truyen Thong Ma San pham: 8935217100934 Khoi luong: 286.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 15/01/2015 So trang: 280