Một Thời Hà Nội Hát

Sách-Tài liệu: Một Thời Hà Nội Hát PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Trương Quý Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Một Thời Hà Nội Hát, mot thoi ha noi hat, Nguyễn Trương Quý

sach mot thoi ha noi hat

MỘT THỜI HÀ NỘI HÁT

Một Thời Hà Nội Hát Thông tin tác giả Nguyễn Trương Quý Nguyễn Trương Quý Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Trương Quý tiếp tục rong ruổi trên những nẻo đường Hà Nội với tập du khảo “Một thời Hà Nội hát – Tim cũng không ngờ làm nên lời ca”.

Cuốn sách tập trung vào một lát cắt lịch sử của Hà Nội mà hình dung về nó còn bỏ ngỏ nhiều khoảng trống: quãng thời gian trước và sau 54 – giai đoạn thành phố bị tạm chiếm, cuộc kháng chiến 9 năm, cho tới những ngày đầu tiếp quản Thủ đô.

Không có tham vọng lấp đầy những khoảng trống, Một thời Hà Nội hát chọn khảo sát một mảng hiện thực mà giới sử học thường ít chú ý tới: đời sống giải trí đô thị.

Trên tinh thần ấy, Nguyễn Trương Quý đưa người đọc đi trên con lộ lịch sử tân nhạc để khám phá cái mà anh gọi là “huyền thoại Hà Nội”.

Huyền thoại ấy được thêu dệt bằng lời ca, tiếng nhạc, của những tên tuổi son vàng của âm nhạc nước nhà buổi đầu: những Nguyễn Thiện Tơ, Thẩm Oánh, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Duy, Văn Cao, Hoàng Trọng, Hoàng Dương,…

Và đặc biệt là Đoàn Chuẩn – nhân vật chính của cuốn sách – người mà sự nghiệp sáng tác, vào thời điểm này, đang ở giai đoạn thăng hoa nhất.

Qua đó, tạo dựng nên được những hình dung rõ nét về mỹ cảm và thị hiếu của thị dân Hà Nội một thời.

Thú vị hơn, nó còn được phủ lên một lớp sương mờ của những mối tình nghệ sĩ hư ảo “như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ”, rất khó để minh định hay xác quyết.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Trương Quý Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974159292 Khối lượng: 462.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20 cm Ngày phát hành: 01/2019 Số trang: 400

sach ke toan tai chinh trong moi quan he voi luat ke toan, 26 chuan muc ke toan

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LUẬT KẾ TOÁN, 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Ke Toan Tai Chinh Trong Moi Quan He Voi Luat Ke Toan, 26 Chuan Muc Ke Toan Thong tin tac gia PGS.TS. Vo Van Nhi PGS.TS. Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia He thong chuan muc ke toan Viet Nam da duoc nghien cuu va ban hanh, tinh cho den nay da duoc 26 chuan muc. Nhu vay trong mot tuong lai khong xa, he thong chuan muc ke toan quoc gia se duoc xay dung hoan chinh va ap dung thong nhat trong nen kinh te… Thuc hien ke toan tai chinh phai dat tren co so tuan thu cac quy dinh cua chuan muc, thi thong tin do no cung cap moi bao dam duoc do tin cay can thiet, moi tao ra duoc chat luong thong tin phu hop, va dap ung duoc nhu cau su dung cua cac doi tuong ben trong cung nhu ben ngoai doanh nghiep, ben trong cung nhu ben ngoai pham vi cua quoc gia. Viec ket noi cac van ban phap ly ve ke toan voi viec thuc hien ke toan tai chinh doanh nghiep co y nghia het suc quan trong, trong qua trinh tao thong tin de phuc vu cho nhu cau su dung cua nhieu doi tuong khac nhau, trong moi truong phap ly va moi truong kinh doanh ma DN chiu su chi phoi. Cuon sach nay duoc bien soan nham giup ban doc buoc dau nhan dien duoc moi lien he chat che giua cac van ban phap ly ve ke toan, va viec thuc hien ke toan tai chinh trong doanh nghiep. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Vo Van Nhi Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020050000940 Khoi luong: 748.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2010 So trang: 584