Mô Hình Báo Cáo Đánh Giá, Trách Nhiệm Quản Trị Trong Công Ty Niêm Yết

Sách-Tài liệu: Mô Hình Báo Cáo Đánh Giá, Trách Nhiệm Quản Trị Trong Công Ty Niêm Yết PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Mô Hình Báo Cáo Đánh Giá, Trách Nhiệm Quản Trị Trong Công Ty Niêm Yết, mo hinh bao cao danh gia trach nhiem quan tri trong cong ty niem yet

sach mo hinh bao cao danh gia, trach nhiem quan tri trong cong ty niem yet

MÔ HÌNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, TRÁCH NHIỆM QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT

Mô Hình Báo Cáo Đánh Giá, Trách Nhiệm Quản Trị Trong Công Ty Niêm Yết Trong nền kinh tế ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng, CTCP là một loại hình DN được hình thành, phát triển và phù hợp trong điều kiện nền kinh tế thị trường…

Mặt khác, CTNY là loại hình DN được hình thành theo pháp luật của Nhà nước, theo đó CTNY có một cơ cấu tổ chức hoạt động có thể xem là tốt nhất trong việc xác định các chức năng đưa ra quyết định và kiểm soát công ty, thiết lập các quy tắc ứng xử, những chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp và sự phân công quyền, trách nhiệm giữa các thành viên tham gia khác nhau trong công ty…

Trong CTNY, lợi ích liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là lợi ích của các cổ đông, tuy nhiên trong quản lý và điều hành công việc hàng ngày chỉ do một nhóm người đại điện để thực thi nhiệm vụ do cổ đông giao, đó chính là Ban điều hành công ty.

Do vậy, CTNY cần thiết phải có một công cụ giúp nhà quản lý cấp cao giám sát, đánh giá trách nhiệm quản trị của các cấp dưới mình đối với công việc được giao, qua đó có những hành động điều chỉnh kịp thời nhằm cải tiến những hoạt động chưa đạt hiệu quả, nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của toàn công ty.

Kế toán trách nhiệm là một trong những công cụ quản lý đáp ứng được yêu cầu cấp thiết này.

Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường, vai trò kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng không dừng lại ở mô hình lý thuyết nữa, mà nó thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý thực hiện tốt chức năng quản trị và điều hành DN.

Xuất phát từ thực tiễn trên, quyển sách “Mô hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam” được biên soạn.

Đây là tài liệu hướng đến giới thiệu kế toán trách nhiệm – một nội dung cơ bản của kế toán quản trị – về phương diện tổ chức ứng dụng vào thực tiễn.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2030070002541 Khối lượng: 484.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 08/2010 Số trang: 202

sach lap ke hoach kinh doanh trong 20 phut (20 minute manager) - tai ban 2018

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG 20 PHÚT (20 MINUTE MANAGER) – TÁI BẢN 2018

Lap Ke Hoach Kinh Doanh Trong 20 Phut (20 Minute Manager) – Tai Ban 2018 Thong tin tac gia Harvard Business Review Press Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Soan thao ke hoach kinh doanh la mot trong nhung buoc dau tien cuc ky quan trong de khoi dau mot du an kinh doanh moi. Muc tieu cua ban la mo ta chi tiet ve san pham moi hay dich vu moi ma ban du dinh cung cap cho thi truong, phac thao chien luoc cu the de lam cho san pham/dich vu do thanh cong va mang den nguon cam hung chan thuc de khien cac nha dau tu cam thay thich thu va muon duoc du phan trong du an cua ban. Tat ca se duoc de cap trong cuon sach Lap ke hoach kinh doanh trong 20 phut. Ban la mot doanh nhan ban ron dang lo lang ve kha nang quan ly cua minh? Hay luot nhanh qua nhung ky nang can thiet nhat trong bo sach 20 Minute Manager cua Harvard Business Review Press. Moi cuon trong 10 cuon sach nho nay se la noi tap hop nhung loi khuyen chinh xac, thiet thuc nhat ve tung linh vuc quan ly, giup ban nam vung chung trong thoi gian ngan nhat.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Harvard Business Review Press Nguoi dich: Nam Phong Nha xuat ban: Nxb The gioi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8935251408522 Khoi luong: 220.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 12 x 18 cm Ngay phat hanh: 06/2018 So trang: 160