Mẹ, Người Bạn Của Con – Ba, Sức Mạnh Của Con

Sách-Tài liệu: Mẹ, Người Bạn Của Con – Ba, Sức Mạnh Của Con PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhã Nam tuyển chọn Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Mẹ, Người Bạn Của Con – Ba, Sức Mạnh Của Con, me nguoi ban cua con – ba suc manh cua con, Nhã Nam tuyển chọn

sach me, nguoi ban cua con - ba, suc manh cua con

MẸ, NGƯỜI BẠN CỦA CON – BA, SỨC MẠNH CỦA CON

Mẹ, Người Bạn Của Con – Ba, Sức Mạnh Của Con Thông tin tác giả Nhã Nam tuyển chọn Nhã Nam tuyển chọn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lời Muốn Nói: Mẹ Người Bạn Của Con – Ba Sức Mạnh Của Con Mẹ luôn là người dẫn đường và người khơi nguồn sáng tạo cho con bằng cách luôn là chính mình – một người mẹ tràn đầy tình thương và tận tụy đã thể hiện một tấm gương cao đẹp về tình yêu thương của những người làm cha mẹ.

Ba đã làm cho con thấy mình mạnh mẽ, như thể con nắm giữ được cả thế giới.

Ba khiến con tin rằng con làm chủ được con đường trước mặt.

Và cho dù đôi khi con đường đó có chông gai, con biết rằng con có thể vượt qua được.

Cảm ơn ba mẹ về tình yêu thương, sự hy sinh và tấm lòng khoan dung ba mẹ đã dành cho con.

Trên tất cả, con cảm ơn ba mẹ về món quà là ba mẹ mà con sẽ trân trọng suốt cuộc đời.

Mục lục: Mẹ – người bạn của con Cây biết cho Ba – sức mạnh của con Gửi ba, người tôi thương nhớ nhất trên đời! Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhã Nam tuyển chọn Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974105305 Khối lượng: 132.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 09/2012 Số trang: 128

sach huong dan thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiep ap dung trong truong hoc - tai ban 12/2007

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỌC – TÁI BẢN 12/2007

Huong Dan Thuc Hanh Ke Toan Hanh Chinh Su Nghiep Ap Dung Trong Truong Hoc – Tai ban 12/2007 Thong tin tac gia PGS.TS. Vo Van Nhi PGS.TS. Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ke toan la cong cu quan ly quan trong trong cac don vi ke toan trong do co cac truong hoc. Voi chuc nang cung cap thong tin va kiem tra, ke toan la cong cu ho tro dac luc cho cac nha quan ly, dieu hanh trong viec bao ve an toan va su dung co hieu qua tinh hinh tai san, kiem soat viec thuc hien cac ke hoach ngan va dai han cung nhu ra cac quyet dinh kip thoi, dung dan, hop ly trong qua trinh hoat dong cua don vi ke toan. De giup cac co quan chuc nang cua nha nuoc kiem soat chat che tinh hinh su dung nguon kinh phi, tinh hinh bao ve va su dung tai san o cac loai hinh truong hoc thi viec thuc hien thong nhat che do ke toan duoc nha nuoc ban hanh co y nghia het suc quan trong. Xuat phat tu yeu cau quan ly cua cac loai hinh truong hoc cung nhu yeu cau quan ly thong nhat cua nha nuoc, cuon sach Huong Dan Thuc Hanh Ke Toan Hanh Chinh Su Nghiep Ap Dung Trong Truong Hoc da duoc bien soan va an hanh nham giup cho nhan vien ke toan truong hoc tham khao de thuc hien tot cong viec cua minh. Cuon sach bao gom cac noi dung: Phan 1: Mot so van de chung ve ke toan Phan 2: Huong dan thuc hanh ke toan truong hoc Phan 3: Che do chung tu ke toan ap dung cho truong hoc Phan 4: So ke toan ap dung cho truong hoc Phan 5: Bao cao tai chinh ap dung cho truong hoc Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Vo Van Nhi Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020060000480 Khoi luong: 736.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 12/2007 So trang: 436