Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội

Sách-Tài liệu: Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Jay Levinson Người dịch: Thùy Dương Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: BIZBooksTừ khóa chính sách: Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội, marketing du kich truyen thong xa hoi, Jay Levinson, Thùy Dương

sach marketing du kich truyen thong xa hoi

MARKETING DU KÍCH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội Thông tin tác giả Jay Levinson Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thuật ngữ Marketing du kích được lấy cảm hứng từ chiến tranh du kích – một dạng chiến tranh bất thường và liên quan đến chiến lược chiến thuật nhỏ, hay được sử dụng bởi các thường dân vũ trang.

Giống như chiến tranh du kích, Marketing du kích sử dụng cùng một loại chiến thuật nhỏ, sáng tạo trong ngành Marketing.

Cuốn sách với 100 vũ khí đỉnh cao tăng sức ảnh hưởng của bạn tạo sự thu hút với khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận không ngừng.

Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội (Jay Levison) – cuốn cẩm nang marketing kinh doanh gối đầu của bất cứ ai muốn đến với con đường kinh doanh, marketing, xây dựng thương hiệu thành công.

Bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp? Bạn là quản lý cấp trung trong doanh nghiệp đang tăng trưởng, hay trong tập đoàn đa quốc gia? Bạn đang đau đầu tìm cách tăng thị phần, tăng doanh số bán hàng? Khát khao tìm cách thúc đẩy thương hiệu của doanh nghiệp => cuốn sách này dành cho bạn.

Dù dịch vụ hay sản phẩm của bạn là gì đi nữa, thì cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tô điểm “diện mạo” sao cho thật hấp dẫn, từ đó thu hút được những khách hàng tiềm năng mong muốn nhất.

Nếu bạn đang cầm trên tay cuốn sách Marketing du kích truyền thông xã hội, bạn đã có 100 chiến thuật marketing du kích.

Hãy đọc và bắt đầu áp dụng từng cách, chiến dịch đúng cách, đúng lúc, đúng chỗ, bạn có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng như lôi kéo báo chí địa phương và truyền thông quốc gia cùng tham gia.

Những kiến thức này đều rất sự sáng tạo và làm nổi bật được tên công ty, thương hiệu và sự kiện.

Giúp các Marketer vượt ra ngoài khuôn khổ và nhận được sự chú ý và những sự kiện mang tính sáng tạo cao không phải lúc nào cũng đòi hỏi một ngân sách lớn.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Jay Levinson Người dịch: Thùy Dương Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: BIZBooks Mã Sản phẩm: 8935246924969 Khối lượng: 550.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Ngày phát hành: 2020

sach giao trinh quan ly nhan luc trong doanh nghiep

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

Giao Trinh Quan Ly Nhan Luc Trong Doanh Nghiep Thong tin tac gia Nguyen Tan Thinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hien nay o cac nuoc phat trien da co cac cong nghe hien dai voi cac thiet bi tien tien va may tinh tro thanh mot phuong tien vo cung dac luc, nhung con nguoi van la mot yeu to quan trong nhat va khong the thay the duoc. Nguon nhan luc cua mot doanh nghiep bao gom cac kien thuc, ky nang, kinh nghiem, pham chat, oc sang tao va nhiet huyet cua tap the nhung nguoi lao dong, tu cap cao nhat den cap co so, van va se la yeu to quyet dinh su thuc hien thang loi cac muc tieu cua xa hoi cung nhu cua cac doanh nghiep. Quan ly nhan luc, hay quan ly nguon nhan luc la mot trong cac mon hoc co ban ve quan ly nguoi lao dong trong cac to chuc noi chung va cua cac doanh nghiep noi tieng. No cung cap cac co so ly luan co ban nhat cho cac nha quan ly de quan ly nhung nguoi lao dong trong cac don vi cua minh nham dat duoc cac muc tieu da de ra. De nghien cuu mon hoc nay co ket qua, nguoi hoc can duoc trang bi cac kien thuc kinh te va ky thuat co ban nhu kinh te vi mo, kinh te vi mo, kinh te chinh tri, quan tri hoc va mot so mon ky thuat – cong nghe… Sau khi nghien cuu mon hoc “Quan ly nhan luc trong doanh gnhiep” nguoi hoc se thu nhan duoc cac khai niem, noi dung co ban cua hoat dong quan ly nhan luc trong doanh nghiep tu luc hinh thanh nguon nhan luc den viec to chuc su dung co hieu qua va phat trien nguon nhan luc do trong doanh nghiep. Nguoi hoc cung nam bat duoc nhung thach thuc doi voi cong tac quan ly nhan luc trong mot moi truong day bien dong voi cac yeu to khoa hoc, ky thuat, kinh te va xa hoi ngay cang phat trien va hien dai. Qua viec nam vung cac phuong phap va cac cong cu quan ly nhan luc, nguoi hoc con co the tham khao duoc cac kinh nghiem quy gia cua thuc tien quan ly nguon nhan luc o cac doanh nghiep nuoc ngoai de ap dung vao thuc te san xuat kinh doanh cua don vi cua minh… Doi voi cac sinh vien, day chinh la mot su chuan bi rat tich cuc de nam chac cac kien thuc ve quan ly nhan luc va mot su chuan bi tot cho viec buoc vao mot cuoc song nghe nghiep trong nay mai. Muc luc: Loi noi dau Chuong 1: Dai cuong ve quan ly nhan luc trong doanh nghiep Chuong 2: Phan tich va thiet ke cong viec Chuong 3: Lap ke hoach nhan luc Chuong 4: Tuyen dung nhan vien Chuong 5: To chuc qua trinh lao dong Chuong 6: Dinh muc lao dong Chuong 7: Tra cong lao dong Chuong 8: Danh gia thuc hien cong tac Chuong 9: Dao tao va phat trien Chuong 10: Phap luat lao dong Viet Nam va quan he lao dong Tai lieu tham khao. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Tan Thinh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048982044 Khoi luong: 370.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2008 So trang: 276