Malisa

Sách-Tài liệu: MALISA (Tập 3) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Chưa cóTừ khóa chính sách: MALISA (Tập 3), malisa tap 3

sach malisa (tap 3)

MALISA (TẬP 3)

MALISA (Tập 3) MALISA (Tập 3) Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Chưa có Mã Sản phẩm: 8934974063063 Khối lượng: 66.00 gam Ngày phát hành: 2007

sach tủ vi dảu só - luu nien hung tai toàn tạp

TỬ VI ĐẨU SỐ – LƯU NIÊN HUNG TAI TOÀN TẬP

Tủ Vi Dảu Só – Luu Nien Hung Tai Toàn Tạp Thong tin tac gia Vuong Dinh Chi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tủ Vi Dảu Só – Luu Nien Hung Tai Toàn Tạp Tu vi dau so la mon hoc co nguon goc lau doi, duoc co nhan tich luy qua hang ngan nam lich su. Day la mot hinh thuc du trac ve van menh con nguoi, duoc xay dung tren co so triet ly Kinh dich voi cac thuyet Am duong Ngu hanh, can chi bang cach lap la so voi thien ban, dia ban va cac cung sao. Dong thoi can cu vao ngay, thang, nam sinh theo am lich va gioi tinh cua menh chu de ly giai va du doan nhung su kien xay ra trong tien trinh doi nguoi. Cach lap thanh la so Tu vi co nguyen tac, trinh tu duoc chi dan kha ro rang, nhung ve phuong cach giai doan thi con tuy thuoc vao trinh do, quan niem va kinh nghiem cua nguoi doan menh. Voi mong muon cung cap cho doc gia mot tai lieu nghien cuu tu vi don gian, de hieu va co tinh thiet thuc mang tinh ung dung cao, cac tac gia da bien soan nen cuon: “Tu vi dau so – Luu nien hung tai toan tap”. Sach chia chuong muc ro rang, he thong ly luan duoc trinh bay chat che, hop logic cung voi nhung vi du ve menh ban bao quat ma cu the. Hy vong thong qua viec tim hieu cuon sach, ban doc se co them can cu khi dua ra nhung giai doan cua minh. Dong thoi qua do co the biet duoc nhung hung tai trong cuoc doi co the gap phai de biet cach phong tranh va han che rui ro, thu loi bo hoa, huong cat tranh hung. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vuong Dinh Chi Nha xuat ban: NXB Thoi Dai Nha phat hanh: Gia Dinh Ma San pham: 8935088539635 Khoi luong: 770.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 2012 So trang: 216