Luyện Thi Toeic Cấp Tốc – Part 5 )

Sách-Tài liệu: Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Part 5 (Kèm 1 VCD) (Tặng Kèm Sổ Tay – Số Lượng Có Hạn)) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Cô Mai Phương Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: McbooksTừ khóa chính sách: Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Part 5 (Kèm 1 VCD) (Tặng Kèm Sổ Tay – Số Lượng Có Hạn)), luyen thi toeic cap toc – part 5 kem 1 vcd tang kem so tay – so luong co han, Cô Mai Phương

sach luyen thi toeic cap toc - part 5 (kem 1 vcd) (tang kem so tay - so luong co han))

LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC – PART 5 (KÈM 1 VCD) (TẶNG KÈM SỔ TAY – SỐ LƯỢNG CÓ HẠN))

Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Part 5 (Kèm 1 VCD) (Tặng Kèm Sổ Tay – Số Lượng Có Hạn)) Thông tin tác giả Cô Mai Phương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách có nội dung gồm 40 câu hỏi cho phần thi TOEIC part 5 – hoàn thành câu.

Mục tiêu là khi hoàn thành cuốn sách này, người học hoàn toàn có thể trả lời trên 30 câu hỏi và bổ sung một lượng lớn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cho cả bài thi TOEIC.

Điểm đặc biệt của cuốn sách: – Phân tích rất sâu và cụ thể đáp án câu hỏi của đề thi TOEIC, với mỗi câu hỏi ôn luyện, sẽ có phần câu hỏi và đáp án ngay bên dưới để tiện so sánh.

Không chỉ đáp án, sách đưa ra dịch nghĩa của câu hỏi đó, và giải thích sâu lý do cho đáp án đúng ở mỗi câu.

– Sách luyện thi TOEIC này mạnh ở giải quyết vấn đề ngữ pháp với các chương dạy chuyên sâu về động từ, mệnh đề quan hệ, liên từ, giới từ.

Mỗi chương đều mở đầu bằng phần ôn tập chung kiến thức nêu rõ về cách dùng, các ví dụ minh họa và kết thúc bằng các câu hỏi luyện tập.

– Về từ vựng với 500 câu hỏi thường gặp phủ sóng được toàn bộ đề thi TOEIC, các từ vựng này có sự cập nhật và tính thực tế cao.

Bài thi mẫu có kèm theo phần chữa của tác giả bằng video hình ảnh.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Cô Mai Phương Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Mcbooks Mã Sản phẩm: 8935246906224 Khối lượng: 1232.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 2016 Số trang: 508

sach phap lenh xu ly vi pham hanh chinh va cac van ban moi huong dan thi hanh

PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phap Lenh Xu Ly Vi pham Hanh Chinh Va Cac Van Ban Moi Huong Dan Thi Hanh Noi Dung: 1/ Nghi dinh so 134/2003/ND-CP 2/ Nghi dinh so 89/2002/ND-CP 3/ Nghi dinh so 15/2003/ND-CP 4/ Nghi dinh so 92/2003/ND-CP 5/ Thong tu so 10/2003/TT-BCA 6/ Thong tu so 25/2003/TT-BTC 7/ Thong tu so 47/2003/TT-BTC 8/Nghi dinh so 26/2003/ND-CP 9/ Thong tu so 71/2003/TT-BNN 10/ Nghi dinh so 37/2003/ND-CP 11/ Nghi dinh so 70/2003/ND-CP 12/ Thong tu so 02/2004/TT-BTS 13/ Nghi dinh so 74/2003/ND-CP 14/ Thong tu so 03/2003/TT-BCN 15/ Nghi dinh so 76/2003/ND-CP 16/ Nghi dinh so 87/2003/ND-CP 17/ Nghi dinh so 106/2003/ND-CP 18/ Thong tu so 06/2004/TT-BTC 19/ Nghi dinh so 118/2003/ND-CP 20/ Thong tu so 142/2003/TT-BTC 21/ Nghi dinh so 151/2003/ND-CP 22/ Nghi dinh so 29/2004/TT-BQP 23/ Thong tu so 29/2004/TT-BQP 24/ Nghi dinh so 163/2003/ND-CP 25/ Nghi dinh so 100/2004/ND-CP 26/ Thong tu so 41/2004/TT-BTC 27/ Nghi dinh so 113/2004/ND-CP 28/ Nghi dinh so 121/2004/ND-CP 29/ Nghi dinh so 126/2004/ND-CP 30/ Nghi dinh so 127/2004/ND-CP 31/ Nghi dinh so 137/2004/ND-CP 32/ Nghi dinh so 138/2004/ND-CP 33/ Nghi dinh so 139/2004/ND-CP 34/ Nghi dinh so 141/2004/ND-CP 35/ Nghi dinh so 142/2004/ND-CP 36/ Nghi dinh so 150/2004/ND-CP 37/ Nghi dinh so 161/2004/ND-CP 38/ Nghi dinh so 169/2004/ND-CP 39/ Nghi dinh so 175/2004/ND-CP 40/ Nghi dinh so 182/2004/ND-CP 41/ Nghi dinh so 185/2004/ND-CP 42/ Thong tu so 110/2004/TT-BTC 43/ Thong tu so 04/2004/TT-BBCVT 44/ Nghi dinh so 202/2004/ND-CP 45/ Thong tu so 120/2004/TT-BBCVT 47/ Cong van so 15242 TC/TCT 48/ Thong tu so 289/2004/TT-UBTDTT 49/ Thong tu so 01/2005/TT-BXD 50/ Nghi dinh so 09/2005/ND-CP 51/ Thong tu so 12/2005/TT-BLDTBXH 52/ Nghi dinh so 14/2005/ND-CP. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 1850.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2005 So trang: 1600