Luyện Tập Toán 1

Sách-Tài liệu: Luyện Tập Toán 1 (Tập 2) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Tường Khôi Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Luyện Tập Toán 1 (Tập 2), luyen tap toan 1 tap 2, Nguyễn Tường Khôi

sach luyen tap toan 1 (tap 2)

LUYỆN TẬP TOÁN 1 (TẬP 2)

Luyện Tập Toán 1 (Tập 2) Thông tin tác giả Nguyễn Tường Khôi Nguyễn Tường Khôi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Luyện Tập Toán 1 (Tập 2): Các bài tập trong cuốn Luyện tập Toán 1 tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những hình thức phong phú của các bài toán từ cơ bản đến nâng cao dần.

Các bài tập có nội dung mở hướng cho các em rèn luyện tư duy toán học.

Những bài tập rèn luyện cho các em một cách nhìn sinh động hơn những mối quan hệ của các con số và sự vật, mở rộng những kiến thức căn bản để học hiểu môn Toán được sâu sắc hơn.

Tất cả các học sinh lớp 1 đều có thể thực hiện được các bài tập trong tài liệu này, và qua các hoạt động học tập với nội dung này, hi vọng rằng các em sẽ phát triển tốt năng lực học toán của mình.

Mục Lục: Lời nói đầu Chương 3: Ôn tập về phép cộng trừ trong phạm vi 10 Chương 4: Các số trong phạm vi 100.

Đo độ dài, giải bài toán Một số đề ôn tập kiểm tra và bài gải Bài giải.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Tường Khôi Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072811327 Khối lượng: 150.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 108

sach luyen giai de truoc ki thi dai hoc 3 mien bac trung nam - sinh hoc

LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC KÌ THI ĐẠI HỌC 3 MIỀN BẮC TRUNG NAM – SINH HỌC

Luyen Giai De Truoc Ki Thi Dai Hoc 3 Mien Bac Trung Nam – Sinh Hoc Thong tin tac gia Phan Khac Nam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Pham Thi Tam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luyen Giai De Truoc Ky Thi Dai Hoc 3 Mien Bac – Trung – Nam Sinh Hoc do Phan Khac Nam va Pham Thi Tam bien soan. Tap sach la tai lieu cap nhat cho cac em hoc sinh cac bo de thi thu Dai hoc, Cao dang tren ba mien Bac – Trung – Nam de cac em tu ren luyen ky nang lam nhanh bai thi cho minh. Cac de thi deu duoc tuyen chon ki cang, noi dung bam sat chuong trinh thi Dai hoc, Cao dang va theo dung cau truc de thi cua Bo GD – DT. Moi bai tap deu duoc giai chi tiet, de hieu, theo nhieu cach va dac biet co cac phuong phap giai nhanh, doc dao. Tap sach gom hai phan: – Phan I. Cac phuong phap giai nhanh bai tap sinh hoc. – Phan II. Cac bo de thi thu Dai hoc va huong dan giai chi tiet. Tap sach cap nhat cho cac em day du cac dang de thi tuyen sinh Dai hoc, Cao dang theo huong ra de thi cua Bo GD – DT, trang bi day du cho cac em toan bo kien thuc Sinh hoc Trung hoc pho thong va quan trong hon la mang lai cho cac em su tu tin trong cac ki thi sap toi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Phan Khac Nam , Pham Thi Tam Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092526447 Khoi luong: 616.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2014 So trang: 504