Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Sách-Tài liệu: Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật, luat tieu chuan va quy chuan ky thuat

sach luat tieu chuan va quy chuan ky thuat

LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 73.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 80

sach tiéng anh nhạp mon - tạp 2: bé tạp thục hành tiéng anh

TIẾNG ANH NHẬP MÔN – TẬP 2: BÉ TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH

Tiéng Anh Nhạp Mon – Tạp 2: Bé Tạp Thục Hành Tiéng Anh Tiéng Anh Nhạp Mon – Tạp 2: Bé Tạp Thục Hành Tiéng Anh Tieng Anh la ngon ngu dung trong giao tiep pho bien nhat hien nay. Tieng Anh duoc su dung trong nhieu linh vuc va dong vai tro cuc ky quan trong, nhat la trong giao duc. Nhieu nghien cuu khoa hoc chi ra rang: tre tu 3 tuoi va dac biet o nhom tre nhi dong, viec tiep xuc va hoc tap ngoai ngu dem lai rat nhieu loi ich trong phat trien ky nang, nhan thuc xa hoi cua tre. Nam bat dac diem nay, bo sach Tieng Anh nhap mon gom ba cuon do Nha sach My Dinh gioi thieu se thuc su giup ich rat nhieu trong viec day va hoc ngoai ngu cho tre nho. Cuon thu hai trong bo sach Tieng Anh nhap mon mang ten Be tap thuc hanh tieng Anh se gioi thieu den tre nhung ky nang tiep theo trong viec hoc tieng Anh. Tu cho nhan biet 24 chu cai trong bang chu cai tieng Anh cung voi nhung cach phat am chinh xac, tre tiep tuc lam quen voi nhung tu tieng Anh, cau noi tieng Anh co ban dung trong moi truong giao tiep hang ngay ma tre co the gap phai: cau chao, cau hoi tham, loi cam on, xin loi… Be tap thuc hanh tieng Anh se tao cho tre tam the tu tin, dan di khi su dung tieng Anh, cung nhu giup ban de dang dinh huong cho tre neu tre gap phai nhung loi co ban trong phat am hay su dung cau chua phu hop tinh huong… Bo sach nay Tieng Anh nhap mon la ket qua cua mot qua trinh dai nghien cuu nhu cau giao duc cua cac bac phu huynh, cung nhu tim hieu thoi quen doc sach cua tre nho. Voi noi dung bo ich, phong phu, minh hoa sinh dong, bo sach se tro thanh nguoi ban than thiet cua cac em nho. Giong cac cuon con lai, Bé Tạp Thục Hành Tiéng Anh duoc xay dung dua theo cac dac diem hoc tap cua tre nho, tren co so tham khao nhieu dau sach tieng Anh danh cho lua tuoi tieu hoc; duoc chia thanh cac phan noi dung phong phu va thiet thuc nen co the giup cac be hoc tieng Anh mot cach he thong va toan dien nhat. Dac biet, cac bac phu huynh hoan toan yen tam vi bo sach duoc thiet ke hoan toan phu hop voi tam ly cua tre nho, duoc minh hoa voi mau sac ruc ro, noi dung phong phu giup tre de dang nam bat. Bo sach duoc chia thanh 3 cuon: “Be lam quen voi bang chu cai”, “Be tap thuc hanh tieng anh”, “Be hoc tieng anh theo chu de”. Moi cuon sach bao gom nhieu chu de ket hop voi nhac, tho va tro choi, se giup cac bac phu huynh nhung buoc dau tien trong qua trinh day tieng Anh cho tre nho. Bo sach co nhung diem dac sac sau day: · Tinh chinh xac: Bo sach duoc bien soan boi cac chuyen gia giao duc hang dau the gioi. · Tinh khoa hoc: Bo sach duoc xay dung dua theo cac dac diem hoc tap cua tre nho, tren co so tham khao nhieu dau sach tieng Anh danh cho lua tuoi tieu hoc. · Tinh toan dien: Bo sach duoc chia thanh 3 phan voi noi dung phong phu va thiet thuc nen co the giup cac be hoc tieng Anh mot cach he thong va toan dien nhat. · Tinh hap dan: Bo sach phu hop voi tam ly cua tre nho, duoc minh hoa voi mau sac ruc ro, noi dung phong phu giup tre de dang nam bat. Hy vong rang, bo sach “Tieng anh nhap mon” se la nguoi ban than thiet giup cac be co duoc su phat trien tot nhat. Va hon the, no khoi nguon cho niem dam me hoc ngoai ngu – mot tri thuc moi can thiet cho tuong lai cua tre. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nguoi dich: Do Quỳnh Phuong Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Nha sach My Dinh Ma San pham: 8936058500464 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26.5 cm Ngay phat hanh: 06/2012 So trang: 48