Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách-Tài liệu: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành, luat thue thu nhap ca nhan – cac van ban huong dan thi hanh

sach luat thue thu nhap ca nhan - cac van ban huong dan thi hanh

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Ngày 21 thang 11 năm 2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII đã thông qua luật thuế TNCN số 04/QH12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày.

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân Để triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật quản lý thuế áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân.

Việc ban hành đồng bộ Nghị định và Thông tư về thuế thu nhập cá nhân góp phần tích cực vào việc thực hiện nghiêm túc đúng thời hạn Luật nói trên Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206500318 Khối lượng: 240.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 12/2008 Số trang: 224

sach be vao lop 1 - be hoc ngon ngu (danh cho be tu 4-6 tuoi)

BÉ VÀO LỚP 1 – BÉ HỌC NGÔN NGỮ (DÀNH CHO BÉ TỪ 4-6 TUỔI)

Be Vao Lop 1 – Be Hoc Ngon Ngu (Danh Cho Be Tu 4-6 Tuoi) Giai doan chuyen tiep tu mau giao len tieu hoc co the coi la buoc ngoat lon doi voi tre. De ho tro cac bac phu huynh chuan bi tam ly va kien thuc cho cac em trong giai doan nay, chung toi cho ra doi bo sach Be vao lop 1 dua tren nhung dac diem tam ly va kha nang tiep thu cua lua tuoi 4 – 6. Voi nhung kien thuc co ban duoc bien soan khoa hoc va mang tinh ung dung cao cung cach trinh bay de hieu, sinh dong, hinh anh dep mat, hi vong bo sach se la “tro thu dac luc” cua bo me va thay co cung nhu mang lai hung thu cho tre khi buoc dau tiep can kien thuc. Be vao lop 1 gom 5 tap: Be hoc toan Be hoc ngon ngu Ren luyen IQ De on tap vao lop 1 De thi thu vao lop 1 Bo sach se cung cap day du kien thuc cung nhu ki nang can thiet de cac em co hanh trang day du khi vao lop 1. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nguoi dich: Ngo Minh Van Nha xuat ban: NXB Dan Tri Nha phat hanh: Dong A DC Ma San pham: 8936037698816 Khoi luong: 100.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21 x 28.5 cm Ngay phat hanh: 2012 So trang: 24