Luật Quản Lý Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách-Tài liệu: Luật Quản Lý Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Luật Quản Lý Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành, luat quan ly thue va cac van ban huong dan thi hanh

sach luat quan ly thue va cac van ban huong dan thi hanh

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Luật Quản Lý Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân.

Mọị cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quản lý thuế.

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

Đây là một văn bản luật quan trọng quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật: Triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế: Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định: số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007, số 98/NĐ-CP ngày 07/6/2007.

Bộ tài chính ban hành 07 thông tư số: 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, số 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về đăng ký thuế, Thông tư hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thông tư hướng dẫn về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quản lý hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục dịch vụ về thuế và 01 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, xã, phường, thị trấn.

Mặc khác, Bộ tài chính cũng đã ban hành một loạt các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp.

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 800.00 gam Kích thước: 17×25 cm Ngày phát hành: 08/2007 Số trang: 608

sach ratman - ban sao chep loi

RATMAN – BẢN SAO CHÉP LỖI

Ratman – Ban Sao Chep Loi Thong tin tac gia Shusuke Michio Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hai cai chet – duoi mot goc nhin. Hai bi an – van chua duoc ly giai. Cai chet cua nguoi chi gai khi Himekawa con nho, va cai chet cua nguoi yeu o thoi diem hien tai. Chi la tai nan hay da bi sat hai? Qua khu va hien tai dan xen nhau, nhu duoc long ghep vao nhau duoi goc nhin, suy nghi va noi long nhan vat. Co nhung su that bi cai nhin chu quan che lap, giong nhu nghe thuat danh lua noi tieng Ratman. Nhung nghi pham da duoc chi dinh, hien truong da duoc mo ta, tat ca deu duoc tac gia bay san de doi doc gia ly giai. Trong buc tranh Ratman, thu ta thay la ong gia hay la con chuot? Con trong vu an nay, hay can than dung de bi dinh kien danh lua! Day la mot bo tieu thuyet trinh tham ve nghe thuat danh lua tam ky do dinh kien, da ban hon 128.000 ban tai Nhat, xep thu 10 giai thuong van hoc KONOMYS nam 2008 va duoc de cu giai thuong YAMAMOTO SHUGORO nam 2009.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Shusuke Michio Nguoi dich: Thuy Duong Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: Quang Van Ma San pham: 8936056793554 Khoi luong: 308.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 18 cm Ngay phat hanh: 04/2018 So trang: 312