Luật Giáo Dục – Luật Giáo Dục Đại Học (Sửa Đổi) – Quy Định Mới Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông & Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Giáo Dục.

Luật Giáo dục – Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) – Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành Pháp Luật Sài Gòn Hà Nội Kích thước 20 x 28 Loại bìa Bìa mềm Số trang 400

luật giáo dục – luật giáo dục đại học (sửa đổi) – quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Giáo dục – Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) – Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Ngày 19-11-2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2019.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh; quy chế thi, tuyển sinh; tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với giáo viên; chế độ làm việc, bồi dưỡng, định mức giờ chuẩn giảng dạy;…

Cụ thể như: Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21-9-2018 Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20-7-2018 Ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08-10-2018 Ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16-10-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021; Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28-8-2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25-10-2018 Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;… Nhằm giúp cho hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Luật Giáo dục – Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) – Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất: Luật Giáo dục – Luật Giáo dục nghề nghiệp – Luật Giáo dục đại học Phần thứ hai: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Phần thứ ba: Quy định về chương trình giáo dục phổ thông và chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Phần thứ tư: Quy định về chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non Phần thứ năm: Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia Phần thứ sáu: Quy định về học phí, quản lý, sử dụng kinh phí trong các cơ sở giáo dục Phần thứ bảy: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học Phần thứ tám: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Phần thứ chín: Chế độ chính sách dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

luật giáo dục - quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Giáo Dục – Quy Tắc Ứng Xử Trong Môi Trường Giáo Dục Bảo Đảm An Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện

Ngày 14/6/2019, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục 2019.

Với 9 chương, 115 điều, Luật Giáo dục năm 2019 đã khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành, đáng chú ý phải kể đến nhiều điểm mới mang tính đột phá sau: Học sinh Trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình, nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, mỗi môn học được biên soạn nhiều loại sách giáo khoa, ấn định trường hợp công nhận văn bằng nước ngoà Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới như Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/06/2019 Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – Nhằm giúp các cán bộ quản lý trường học, các thầy cô giáo nắm vững quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Luật Giáo Dục – Quy Tắc Ứng Xử Trong Môi Trường Giáo Dục Bảo Đảm An Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện Cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất.

Luật giáo dục năm 2019 và luật giáo dục đại học Phần thứ hai.

Quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường & bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Phần thứ ba.

Các quy định mới về tổ chức và hoạt động trong ngành giáo dục Phần thứ tư.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng Phần thứ năm.

Chế độ chính sách mới đối với nhà giáo Phần thứ sáu.

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …