Luật Doanh Nghiệp – Tái Bản 10/08/2008

Sách-Tài liệu: Luật Doanh Nghiệp – Tái bản 10/08/2008 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Quỳnh MaiTừ khóa chính sách: Luật Doanh Nghiệp – Tái bản 10/08/2008, luat doanh nghiep – tai ban 10/08/2008

sach luat doanh nghiep - tai ban 10/08/2008

LUẬT DOANH NGHIỆP – TÁI BẢN 10/08/2008

Luật Doanh Nghiệp – Tái bản 10/08/2008 Mục lục: Lệnh số 33/2005/L/CTN ngày 12 – 12 – 2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Chương I.

Những quy định chung Chương II.

Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh Chương III.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chương IV.

Công ty cổ phần Chương V.

Công ty hợp danh Chương VI.

Doanh nghiệp tư nhân Chương VII.

Nhóm công ty Chương VIII.

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Chương IX.

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Chương X.

Điều khoản thi hành Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Quỳnh Mai Khối lượng: 150.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 10/2008 Số trang: 208

sach 100 de kiem tra tieng anh 9

100 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 9

100 De Kiem Tra Tieng Anh 9 Thong tin tac gia Nguyen Thanh Hoang Nguyen Thanh Hoang Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoang Thanh Ngan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nham giup cac em hoc sinh hoc tot va lam quen voi cac dang de kiem tra mon Tieng Anh lop 9, dong thoi co dinh huong hoc tap de thi vao lop 10, cac tac gia tran trong gioi thieu cuon sach 100 DE KIEM TRA TIENG ANH 9 (Chuong trinh moi). Cau truc cua sach gom: Phan thu nhat: Tom tat kien thuc can ban Tieng Anh lop 9 Phan thu hai: Giai bo de kiem tra A. Cac de kiem tra * Hoc ki 1 – De kiem tra 45 phut – De kiem tra hoc ki 1 * Hoc ki 2 – De kiem tra 45 phut – De kiem tra hoc ki 2 B. Dap an va huong dan giai chi tiet de kiem tra * Hoc ki 1 – De kiem tra 45 phut – De kiem tra hoc ki 1 * Hoc ki 2 – De kiem tra 45 phut – De kiem tra hoc ki 2 C. Bo de thi vao lop 10 mon Tieng Anh.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Thanh Hoang , Hoang Thanh Ngan Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092537634 Khoi luong: 374.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2016 So trang: 312