Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành NXB Công An Nhân Dân Ngày xuất bản 11-2020 Kích thước 14.5 x 20.5 cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 302

luật doanh nghiệp năm 2020 - luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương diện, nội dung và hình thức khác nhau.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phía các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, hạn chế tối đa hoạt động hỗ trợ đi ngược lại lợi ích của doanh nghiệp, của Nhà nước và các chủ thể khác.

Nhà nước sẽ áp dụng các chế tài cần thiết đối với những hành vi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trái quy định của pháp luật.

Tháng 3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV.

Theo Nghị định, các DNNVV được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước như: Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Như vậy, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, Chính phủ vẫn tiếp tục quan tâm và đặt mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn.

Trên tinh thần Chính phủ đồng hành cùng DN, vừa qua, Bộ Tư pháp đã có kế hoạch triển khai hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (Quyết định số 565/QĐ-585 ngày 03/04/2018) nhằm hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho DN, hỗ trợ DN tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế.

Để DN thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Bộ Tư pháp phấn đấu 80% số lượng DNNVV tiếp cận được hỗ trợ pháp lý từ mạng lưới tư pháp luật.

Bên cạnh đó, mạng lưới tư vấn pháp luật sẽ được duy trì với sự tham gia của các luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN; Xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả DNNVV tại các địa phương có đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN; Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với DN tại các địa phương đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF luật doanh nghiệp năm 2020 - luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Ảnh trang sau sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

luật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018) PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Giáo Dục Đại Học (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013, 2014, 2015, 2018)

Luật Giáo Dục Đại Học (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013, 2014, 2015, 2018): Luật Giáo dục đại học năm 2012 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học,… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và áp dụng đã cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với thực tế, cần phải có những sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để đáp ứng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giáo dục đại học.

Do vậy, Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào các năm 2013, 2014, 2015, 2018.

Nhằm giúp bạn đọc có được thông tin mói nhất về lĩnh vực giáo dục đại học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018).

Luật gồm 12 chương, 73 điều.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …