Luật Đầu Tư Năm 2020

Luật Đầu Tư Năm 2020 PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành Nhà Sách Dân Hiền Loại bìa Bìa mềm Số trang 156

luật đầu tư năm 2020 PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Đầu Tư Năm 2020

Cung cấp toàn văn Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019) bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài, quản lý nhà nước về đầu tư, tổ chức thực hiện luật Đầu tư Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF luật đầu tư năm 2020

Ảnh trang sau sách Luật Đầu Tư Năm 2020

luật doanh nghiệp, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật đầu tư và các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp PDF EPUB EBOOK

Anh sách Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17-6-2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Luật này bổ sung thêm 01 nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, đó là: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cũng thuộc nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Quốc hội không quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định việc đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh.

Đồng thời, Luật này cũng bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng như quy định cũ.

Ngày 17-6-2020, cũng tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Theo đó, từ ngày Luật này có hiệu lực, thêm 02 nhóm ngành, nghề cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Luật này quy định cụ thể nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cả 02 Luật trên đều có hiệu lực từ ngày 01-01-2021.

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần 1.

Luật Doanh nghiệp (được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV) Phần 2.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa & văn bản hướng dẫn thi hành Phần 3.

Luật Đầu tư và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV) Phần 4.

Quy định về đầu tư vốn nhà nước và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Phần 5.

Quy định mới về hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa & hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Trân trọng giới thiệu! Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …