Luật Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Sách-Tài liệu: Luật Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Luật Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện , luat dau thau va van ban huong dan thuc hien

sach luat dau thau va van ban huong dan thuc hien

LUẬT ĐẤU THẦU VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Luật Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật đấu thầu.

Đây là một văn bản luật quan trọng quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước…

Nhằm phù hợp với tình hình mới, đáp ứng những thay đổi của xã hội, ngày 15/10/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng, thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Cuốn sách “Luật Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện” được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cho các cán bộ quản lý cũng như người làm công tác đấu thầu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

nắm được quy định lĩnh vực nêu trên.

Mục lục: 1.

Luật đấu thầu Chương 1: Những quy định chung Chương 2: Lựa chọn nhà thầu Chương 3: Hợp đồng Chương 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu Chương 5: Quản lý hoạt động đấu thầu Chương 6: Điều khoản thi hành 2.

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206502541 Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2009 Số trang: 168

sach cac de thi vo dich toan 19 nuoc , trong do co viet nam - tai lieu tham khao cho hoc sinh gioi toan ( tap 1)

CÁC ĐỀ THI VÔ ĐỊCH TOÁN 19 NƯỚC , TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM – TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO HỌC SINH GIỎI TOÁN ( TẬP 1)

Cac de Thi Vo Dich Toan 19 Nuoc , Trong Do Co Viet Nam – Tai Lieu Tham Khao Cho Hoc Sinh Gioi Toan ( Tap 1) Cac de Thi Vo Dich Toan 19 Nuoc , Trong Do Co Viet Nam – Tai Lieu Tham Khao Cho Hoc Sinh Gioi Toan thi vo dich toan quoc gia & quoc te – Tap 1. De dap ung nhuc cau hoc toan ngay cang phat trien manh mecua hoc sinh cac cap, de giup cac ban hoc sinh chuyen toan co dip tiep xuc voi trinh do toan so cap cua cac nuoc va phan nao giup cac ban chuan bi on thi vao dai hoc co nhung dang toan can thiet. Day la mot tai lieu duoc chon loc cong phu tu cac de thi do cac nuoc de nghi trong cac ky thi vo dich toan Quoc te, kem loi giai chi tiet, ti mi. Tap 1: gom cac chuong so hoc: Phuong trinh va bat dang thuc ; hinh hoc phang – hinh hoc khong gian – giai tich – da thuc. Phan loi giai tuong ung duoc dua vao moi bai tap de tien cho viec su dung. Cuon sach phan lon danh cho cac em hoc sinh yeu thich toan va muc dich chu yeu cua no la nang cao tam hieu biet toan cua cac em. Phan lon cac bai toan trong sach khong kho lam, nhung trong tong the thi chung phan anh mot cach kha chinh xac tat ca cac y tuong cua cac ki thi vo dich tren thuc te. Cac bai toan trong cuon sach co the su dung cho cac gio hoc o cac nhom toan hoac cac truong chuyen Toan – Li. Moi ban don doc.200691003795 Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: Thanh Nghia Khoi luong: 260.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 06/2002 So trang: 282