Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

Sách-Tài liệu: Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc GiaTừ khóa chính sách: Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động, luat an toan ve sinh lao dong

sach luat an toan, ve sinh lao dong

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc; được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Mã Sản phẩm: 8935211180550 Khối lượng: 132.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: 04/2016 Số trang: 132

sach nha quan ly tuc thi - hon 100 loi khuyen va phuong phap giup dieu hanh doanh nghiep hieu qua - tai ban 03/08/2008

NHÀ QUẢN LÝ TỨC THÌ – HƠN 100 LỜI KHUYÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÚP ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ – TÁI BẢN 03/08/2008

Nha Quan Ly Tuc Thi – Hon 100 Loi Khuyen Va Phuong Phap Giup Dieu Hanh Doanh Nghiep Hieu Qua – Tai ban 03/08/2008 Thong tin tac gia Cy Charney Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thanh cong cua cac doanh nghiep phu thuoc rat nhieu vao nha quan ly – hay cac tong giam doc dieu hanh (cac CEO). Tren the gioi, cac tap doan thanh cong deu duoc dan dat boi nhung nha quan ly tai ba nhu Thomas Watson Sr. cua IBM, nguoi duoc ton vinh la CEO hien dai dau tien tren the gioi hay Jack Welch cua hang GE, Andy Grove cua Intel…. Nhung dong thoi, quan ly la mot cong viec dac biet kho khan va day thach thuc. Do moi truong kinh doanh ngay cang tro nen phuc tap va viec canh tranh cang ngay cang khoc liet nen ty le so giam doc bi sa thai cung ngay cang cao. Vay lam the nao de vuoc qua duoc nhung thu thach nay de tro thanh nhung nha quan ly gioi va mang lai thanh cong cho to chuc? Hien nhien mot nha quan ly gioi can phai can co nhieu to chat quan trong. Ho phai hieu biet tot ve he thong luat va thue trog kinh doanh, ve marketing, ve tai chinh doanh nghiep, day chuyen san xuat cong nghe ,….. Ho phai co tam nhin xa, trong rong va phai co kha nang ket noi tam nhin do voi nhung y tuong. Ho phai la nha cai cach va quan ly nhan vien de dat hieu qua va muc tieu chung. Ho la nguoi dam mo uoc va dam tro nen khac biet, va tren het, ho phai san sang chap nhan that bai….. Do cac tap doan co nhu cau rat lon ve cac nha quan ly, cung nhu muc do thu thach rat cao va muc luong day hap dan ma nghe quan ly cuon hut rat nhieu nguoi. Co hang ngan khoa hoc tren the gioi dao tao ky nang Quan Tri Kinh Doanh, dao tao giam doc hay chi don gian la day ky nang quan ly va to chuc cong viec cua mot bo phan, mot nhom…. Va day la mot trong nhung cuon sach duoc su dung rong rai trong cac chuong trinh do. Muc luc: Loi noi dau Phan I: Su truong thanh cua ca nhan Phan II: Hoat dong giao tiep Phan III: Lam viec theo nhom Phan IV: Su lanh dao Phan V: Quan ly nguon nhan luc Phan VI: Cai thien cung cach lam viec Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Cy Charney Nguoi dich: Dang Phuong Mai Nha xuat ban: NXB Tri thuc Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8936037741727 Khoi luong: 420.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2008 So trang: 384