LuậT PhòNg CháY Và ChữA CháY

Sách-Tài liệu: Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên HoàngTừ khóa chính sách: Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy, luat phong chay va chua chay

sach luạt phòng cháy và chũa cháy

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 Ngày 22-11-2013 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/7/2014 Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng Mã Sản phẩm: 113000056791 Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2014 Số trang: 64

sach thang tram ngan hang

THĂNG TRẦM NGÂN HÀNG

Thang Tram Ngan Hang Thong tin tac gia Hai Ly Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach “Thang Tram Ngan Hang” gom nhung bai viet dang tren Thoi bao Kinh te Sai gon cua Hai Ly suot muoi may nam, Phong vien Hai Ly da va dang doi theo nhung bien chuyen cua nganh ngan hang va phan anh vao tung trang viet cua minh. Trong cuon sach co nhung bai phong van cac quan chuc Ngan hang Nha nuoc; nhung bai cap nhat thong tin lien quan den viec dieu hanh ty gia, lai suat, tin dung; chan dung mot so nhan vat trong gioi nha bang; hoat dong cua nhung ngan hang rieng le. Cuon sach se giup ban hieu duoc qua trinh cua cac ngan hang Viet Nam mo cua don nhan co dong nuoc ngoai nhu the nao; thoi hoan kim cua co phieu ngan hang; co the tham khao thong tin ve cac nha bang Thuy Si… Muc Luc: Loi gioi thieu Phan 1: Phong van cac thong doc va quan chuc ngan hang “Doanh nghiep phai cung hop tac voi ngan hang” “Tin dung ngan hang chi thoa man doi tuong thieu von san xuat” Ngan hang se co nhung dot pha tich cuc Nong la khong lam duoc! Can bo tin dung chua am lung Nhung ngan hang kinh doanh thuc su “Tiep tuc tha noi co kiem soat ty gia” Co phan hoa nhung van dong vai tro chu dao …… Phan 2: Thang tram ngan hang Viet Nam Dong tien Viet Nam da on dinh tu goc re? Buon tien khong von Giai toa ach tac trong thanh toan xuat nhap khau voi Nga “Chung toi bat dau kinh doanh co lai” Thong tin ngan hang va co phan e Ket noi tiep tuc ach tac Chi la khach hang du tru? Mot vong qua cac ngan hang thuong mai co phan “Kiem soat dac biet” la gi? “Cuoc chien” lai suat Hay thoi “xin – cho”! “Danh bac” ngoai te “Bung no” the va buc bach ket noi …… Phan 3: Chan dung cac ngan hang tieu bieu Loi nhuan tu su tin nhiem Khi “thuong de” la tu nhan Canh tranh de … chia se khach hang Standard Chartered: Co dong chien luoc cua ACB “Chim noi” Viet Hoa Techcombank, giai doan moi Vietcombank HCM: co che linh hoat cho tuoi 30 … Phan 4: Chan dung cac nhan vat tai chinh – ngan hang Ben ly ca phe noi chuyen tai chinh “Trum bao hiem” Truong Moc Lam Vuot doc En bac Nhung nha bang Thuy Sy Noi long cua nguoi lam ngan hang lo Nguoi lam ra may “an” tien Nguoi cua tam nhin Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hai Ly Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: Fahasa Khoi luong: 450.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15×20.5 cm Ngay phat hanh: 08/2008 So trang: 320