LuậT GiáO DụC QuốC PhòNg Và An Ninh

Sách-Tài liệu: Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên HoàngTừ khóa chính sách: Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014), luat giao duc quoc phong va an ninh co hieu luc tu 01/01/2014, Quốc Huy (Hệ thống hóa)

sach luạt giáo dục quóc phòng và an ninh (có hiẹu lục tù 01/01/2014)

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014)

Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014) Thông tin tác giả Quốc Huy (Hệ thống hóa) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014) Luật giáo dục QP-AN vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1-1-2014.

Luật giáo dục QP-AN gồm 8 chương, 47 điều.

Về phạm vi điều chỉnh, luật này quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục QP-AN; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục QP-AN.

Đối tượng áp dụng của luật là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan về giáo dục QP-AN.

Luật quy định rõ mục tiêu giáo dục QP-AN là giáo dục cho công dân về kiến thức QP-AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo luật thì Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục QP-AN.

Luật quy định việc giáo dục QP-AN trong nhà trường.

Cụ thể, các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện lồng ghép giáo dục QP-AN thông qua nội dung các môn học trong chương trình kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp lứa tuổi.

Đối với trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học thì giáo dục QP-AN là môn học chính khóa.

Đối với các trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, giáo dục QP-AN cũng là môn học chính khóa theo chương trình khung của Bộ Quốc phòng.

Luật giáo dục QP-AN cũng quy định về việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Luật còn quy định việc phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác ở cộng đồng dân cư.

Đặc biệt là phải phổ biến kiến thức QP-AN cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Kinh phí cho nhiệm vụ giáo dục QP-AN được bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách, Luật doanh nghiệp.

Luật quy định rõ, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành Trung ương và địa phương giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quốc Huy (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng Mã Sản phẩm: 113000054530 Khối lượng: 88.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 07/2013 Số trang: 60

sach be lam quen voi toan - danh cho tre 5-6 tuoi

BÉ LÀM QUEN VỚI TOÁN – DÀNH CHO TRẺ 5-6 TUỔI

Be Lam Quen Voi Toan – Danh Cho Tre 5-6 Tuoi Thong tin tac gia Nhom Su Pham VHP Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Be Lam Quen Voi Toan – Danh Cho Tre 5-6 Tuoi Nhung bieu tuong ban dau ve Toan cua tre em thuong thong qua cac hoat dong trai nghiem hang ngay trong moi truong vui choi, hoc tap o truong cung nhu o gia dinh. Do do, giao vien va cha me can tao nhieu co hoi de tre duoc hoc bang choi, duoi nhieu hinh thuc khac nhau nham giup tre tich luy duoc cac kinh nghiem thuc te truoc khi bat dau huong dan tre kham pha cac noi dung trong sach nay. Moi trang sach deu co loi huong dan thuc hien cac bai tap. Do tre chua biet doc, giao vien va cha me can doc cho tre nghe nhung loi huong dan do mot cach ro rang va giai thich cu the de tre hieu duoc minh can phai lam gi va lam nhu the nao. Dieu do se giup tre vua de dang hon trong qua trinh lam quen voi Toan vua kich thich tre hung thu voi viec doc chu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhom Su Pham VHP Nha xuat ban: Truong DH Su pham TP.HCM Nha phat hanh: Cong ty TNHH TM DV VHP Khoi luong: 55.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 32