Liêu Trai Chí Dị

Sách-Tài liệu: Liêu Trai Chí Dị PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bồ Tùng Linh Người dịch: Minh Thúy Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Liêu Trai Chí Dị, lieu trai chi di, Bồ Tùng Linh, Minh Thúy

sach lieu trai chi di

LIÊU TRAI CHÍ DỊ

Liêu Trai Chí Dị Thông tin tác giả Bồ Tùng Linh Bồ Tùng Linh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Mỗi truyện mỗi chương, yêu ma tinh quái Từng chữ từng câu, nhân tình thế thái” Thế giới thần tiên ma quái chìm trong khói sương mộng mị Tràn đầy trí tưởng tượng huyền hoặc diệu kỳ Tuy hư ảo, song thấm đẫm tính nhân văn Nồng ấm tình người, rực rỡ vẻ đẹp chân thiện mỹ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bồ Tùng Linh Người dịch: Minh Thúy Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095621927 Khối lượng: 440.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2016 Số trang: 144

sach co so hoa hoc huu co - tap 3 - tai ban 01/08/2008

CƠ SỞ HOÁ HỌC HỮU CƠ – TẬP 3 – TÁI BẢN 01/08/2008

Co So Hoa Hoc Huu Co – Tap 3 – Tai ban 01/08/2008 Thong tin tac gia PGS.TS. Thai Doan Tinh PGS.TS. Thai Doan Tinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Co So Hoa Hoc Huu Co: Bo sach trinh bay nhung kien thuc co ban ve danh phap, phuong phap tong hop, cau truc, tinh chat vat ly va hoa hoc cua cac hop chat hidrocacbo, cac hop chat don chuc, cac hop chat da chuc, hop chat tap chuc, hop chat thien nhien va hop chat cao phan tu Bo sach co the lam giao trinh hoc tap cho sinh vien cac truong dai hoc, cho he cao hoc; lam tai lieu tham khao cho cac giao vien pho thong, cac hoc sinh chuyen hoa, cac can bo giang day o bac dai hoc va cac nghien cuu sinh, cac can bo nghien cuu ve hoa huu co. Muc Luc: Chuong 13: Hop chat niot 13.1. Hop chat nitrozo 13.2. Hop chat nitro 13.3. Hop chat isoxyanat va diisoxyanat 13.4. Hop chat azit 13.5. Hop chat diazo 13.6. Amin 13.7. Hop chat amoni bac bon 13.8. Muoi diazoni 13.9. Amin khong no – enamin va axometyl 13.10. Diamin 13.11. Chat mau 13.12. Tong hop huu co Chuong 14: Hop chat di vong 14.1. Hop chat di vong khong thom 14.2. Hop chat di vong thom 14.3. Pyron 14.4. Ancaloit 14.5. Chat khang sinh Chuong 15: Hidoxo va hidratcacbon 15.1. Hop chat 15.2. Hidratcacbon 15.3. Quang tong hop cac chat duong Chuong 16: Aminoaxit – protit 16.1. Aminoaxit 16.2. Peptit 16.3. Protit 16.4. Nucleopeoteit – axit nucleic 16.5. Enzym – coenzym 16.6. Thuc an nhan tao 16.7. Vitamin Chuong 17: Hop chat cao phan tu 17.1. Su khac nhau giua hop chat cao va thap phan tu 17.2. Danh phap polyme 17.3. Phan loai polyme 17.4. Phuong phap tong hop polyme 17.5. Monome – nguyen lieu dau cho tong hop polyme 17.6. Phan ung trung hop 17.7. Phan ung dong trung hop hop 17.8. Phan ung trung hop phan bac 17.9. Phuong phap thuc nghiem tien hanh trung hop 17.10. Phan ung trung ngung 17.11. Cau truc phan tu polyme 17.12. Trang thai vat ly cua polyme 17.13. Tinh chat cua polyme 17.14. Elsatome – Cao su 17.15. Chat deo 17.16. To – soi 17.17. Nhua trao doi ion Chuong 18: Phuong phap pho trong hoa huu co 18.1. Pho dien tu 18.2. Quang pho electron 18.3. Pho hong ngoai 18.4. Pho cong huong tu hat nhan 18.5. Quang pho khoi. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Thai Doan Tinh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048972434 Khoi luong: 630.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 01/2008 So trang: 396