Lịch Cát Tường Bách Linh – Canh Tý 2020

Sách-Tài liệu: Lịch Cát Tường Bách Linh – Canh Tý 2020 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Linh Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Lịch Cát Tường Bách Linh – Canh Tý 2020, lich cat tuong bach linh – canh ty 2020, ThS. Nguyễn Mạnh Linh

sach lich cat tuong bach linh - canh ty 2020

LỊCH CÁT TƯỜNG BÁCH LINH – CANH TÝ 2020

Lịch Cát Tường Bách Linh – Canh Tý 2020 Thông tin tác giả ThS.

Nguyễn Mạnh Linh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lịch là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, nhất là những ngành, bộ môn học thuật có liên quan như phong thủy, mệnh hay y học chữa bệnh.

Đặc điểm của “Lịch cát tường” chính là: – Dung lượng thông tin phong phú, thích hợp với nhiều đối tượng, từ độc giả phổ thông đến nhà nghiên cứu; – Giờ được tính theo giờ thực tế, dựa theo quỹ đạo quay của Mặt Trời, Trái Đất…

Đồng thời, thời gian tính theo giờ Hà Nội làm chuẩn.

Thời gian chính xác sẽ giúp cho việc tính toán Tứ trụ, Lục hào…

chuẩn xác hơn; – Tính phi tinh, quẻ Dịch cụ thể cho từng giờ, thuận tiện hơn trong ứng dụng phong thủy, bốc dịch…; – Thống kê những ngày thông dụng như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch…

cho từng con giáp, tăng tính hữu dụng khi tra cứu; – Bổ sung cách cục Kỳ môn động giáp để tiện tra cứu, tính toán; – Chỉ dẫn cách hóa giải chi tiết hơn, rõ ràng hơn nên có thể vận dụng dễ dàng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: ThS.

Nguyễn Mạnh Linh Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095628674 Khối lượng: 396.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 12/10/2019 Số trang: 240

sach tong ket cac dang cau hoi va bai tap hoa hoc thpt (tai lieu on thi tot nghiep thpt va tuyen sinh dai hoc, cao dang)

TỔNG KẾT CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC THPT (TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

Tong Ket Cac Dang Cau Hoi Va Bai Tap Hoa Hoc THPT (Tai Lieu On Thi Tot Nghiep THPT Va Tuyen Sinh Dai Hoc, Cao Dang) Thong tin tac gia Luong Van Tam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Vu Khac Ngoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu nam 2008 – 2009 chuong trinh sach giao khoa moi da duoc trien khai dong bo den toan cap trung hoc pho thong. Cung voi do la viec doi moi trong kiem tra, danh gia va to chuc thi tuyen sinh Dai hoc, Cao dang. Nham dap ung nhu cau day va hoc cua cac thay, co giao, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh ve tu lieu trac nghiem phuc vu cho viec hoc tap, on luyen giup nam vung cac kien thuc va ki nang can thiet chuan bi tot cho cac ki thi tot nghiep THPT va tuyen sinh vao cac truong Dai hoc, Cao dang, nhom tac gia gom cac nha giao giau tam huyet da tien hanh bien soan cuon sach: “Tong Ket Cac Dang Cau Hoi Va Bai Tap Hoa Hoc THPT”. Cuon sach duoc bien soan theo dung cau truc de thi tuyen sinh mon Hoa hoc cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh. Cau truc cua cuon sach bao gom ba phan: Phan I: Cac dang cau hoi va bai tap hoa huu co Phan II: Cac dang cau hoi va bai tap hoa vo co Phan III: Dap an Voi he thong cau hoi va bai tap trac nghiem duoc bien soan cong phu, da dang, cac tac gia hy vong cuon sach la tai lieu tham khao bo ich doi voi cac em hoc sinh trong viec on tap va tu kiem tra, danh gia kien thuc mon Hoa hoc, qua do co su chuan bi tot nhat cho cac ki thi. Ben canh do, cuon sach con la tu lieu co gia tri doi voi cac thay, co giao, sinh vien cung nhu tat ca nhung ai quan tam den viec day va hoc mon hoa bac THPT hien nay. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luong Van Tam , Vu Khac Ngoc Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206506990 Khoi luong: 484.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2012 So trang: 368