Làm Chủ Môn Toán Trong 30 Ngày – Hình Học 10

Sách-Tài liệu: Làm Chủ Môn Toán Trong 30 Ngày – Hình Học 10 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: SPBookTừ khóa chính sách: Làm Chủ Môn Toán Trong 30 Ngày – Hình Học 10, lam chu mon toan trong 30 ngay – hinh hoc 10, Nhiều tác giả

sach lam chu mon toan trong 30 ngay - hinh hoc 10

LÀM CHỦ MÔN TOÁN TRONG 30 NGÀY – HÌNH HỌC 10

Làm Chủ Môn Toán Trong 30 Ngày – Hình Học 10 Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trình bày các kiến thức nằm trong chương trình Toán Hình học lớp 10 theo 3 chương: Chương 1: Vec tơ Chương 2: Tích vô hướng của 2 vec tơ và ứng dụng Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Tương ứng với từng chương, các nội dung được sắp xếp theo bố cục 3 phần: Phần 1: Tổng hợp lại kiến thức lý thuyết Hình học lớp 10 cần nhớ Phần 2: Phân loại và nêu phương pháp giải cho từng dạng bài tập Hình học 10 Phần 3: Sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức Các bài tập đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh hiểu được bản chất của bài tập và nắm chắc kiến thức Đối tượng có thể dùng sách: – Học sinh lớp 10 có học lực từ Trung Bình trở lên.

– Học sinh lớp 9 – lựa chọn sách làm tài liệu tham khảo, đọc và chuẩn bị trước kiến thức Toán Hình học 10.

– Giáo viên và các bạn gia sư trẻ – dùng sách làm tài liệu tham khảo cho quá trình giảng dạy môn Toán của mình.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: SPBook Mã Sản phẩm: 8936084800330 Khối lượng: 1276.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 12/2017 Số trang: 600

sach 1% sai lam dan den 100% that bai - tap 2

1% SAI LẦM DẪN ĐẾN 100% THẤT BẠI – TẬP 2

1% Sai Lam Dan Den 100% That Bai – Tap 2 Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Vu Hoa Vu Hoa Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu viec tham do, nghien cuu bi mat ve su thanh bai cua cac doanh nghiep, chung ta co the dua ra nhieu ket luan: Su that bai la do chinh sach bi sai lam, nhung co le la nguyen nhan quan trong hon, la do cac doanh nghiep lam khong tot ngay tu cac khau nho. Tong giam doc Mac Donalt ong Ferldterna noi: “Su thanh cong cua chung toi cho thay lop quan ly cua nhung nguoi canh tranh chung toi doi voi su can thiep cua lop duoi khong the kien tri, ho thieu su chu y den tang sau cua khau nho. Chung ta khong thieu nhung nha cach mang, ham hoc hoi, tim toi, sang tao. Chung ta khong thieu co che quan ly, cai thieu o day la nhung nguoi thi hanh”. Vay dau chinh la yeu to quyet dinh thanh cong? Cac ban se tim thay trong cuon sach 1% sai lam dan den 100% that bai. 1% Sai Lam Dan Den 100% That Bai – Tap 2 Muc Luc: Chuong mot: Yeu cau cua quan ly hien dai Chuyen nghiep hoa, thi truong phan cong lao dong ngay cang ky luong Quan ly co hieu qua Cac van de co tinh toan cau trong kinh doanh cua doanh nghiep Doanh nghiep can tien hanh quan ly theo huong hien dai Quan ly hien dai bat dau tu viec nang cao chat luong, thai do phuc vu Chuong hai: Vai tro cua quan ly Quan ly an toan khong phai la chuyen nho Nhung van de quyet sach can nghien cuu sau sac, ky luong tu cac khau nho Duy tri ky luat trong cong ty Sach luoc kinh doanh cua Nestle Day manh cai cach to chuc va hoat dong cua nha nuoc, phat huy dan chu, tang cuong phap che Van de canh tranh giua cac doanh nghiep Lap nen mang luoi quan he cua cac nhan tai Hop tac phai tot hon thau tom doc doan Ba cach quan ly nhan tai + quy mo + ky thuat Cau thanh suc manh cua tap doan lanh dao Tang cuong trinh do quan ly khoa hoc Ban linh quan ly da phuong Con duong su sinh ton la sang tao ra cai moi Lac thu cua cong viec chinh la o cho canh tranh Chat luong, doi moi, phuc vu la bi quyet dan toi chien thang Dua can cu phan dau va tri tue vao quan ly Quan ly nhan tai – bi quyet de thanh cong Quan ly noi bo, kinh doanh doi ngoai Lam cho vung manh co che van hanh noi bo. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh , Vu Hoa Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Thang Long Khoi luong: 240.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 212