Kinh A Di Đà (Tái Bản 2019)

Kinh A Di Đà (Tái bản 2019) PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Tôn Giáo – Tâm Linh Công ty phát hành Khai Tuệ Ngày xuất bản 05-2019 Kích thước 14 x 20 cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 50

kinh a di đà (tái bản 2019) PDF EPUB EBOOK

Anh sách Kinh A Di Đà (Tái bản 2019)

Quyển Kinh A Di Đà do tác giả Thích Nhật Từ tổng hợp và soạn dịch chia Nghi thức tụng Kinh A Di Đà theo 3 phần chính.

Phần nghi thức dẫn nhập gồm các bài tụng: Nguyện hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán hương, Phát nguyện trì kinh, Tán dương giáo pháp.

Phần chánh Kinh gồm: Kinh A Di Đà.

Phần sám nguyện và hồi hướng gồm: Kinh Tinh hoa trí tuệ, Niệm Phật, Mười hai lời nguyện, Sám Di Đà, Sám niệm Phật, Sám nhất tâm, Sám phát nguyện, Sám tống táng, Hồi hướng công đức, Phục nguyện, Đảnh lễ ba ngôi báu.

Kinh A Di Đà giới thiệu thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Thế giới cực lạc không có khổ đau, thế giới thanh tịnh và an lạc.

Sinh hoạt căn bản của chúng sanh trong thế giới này là thiền định.

Các loài chim và âm thanh gió, cây cũng đều là các phương tiện truyền thông pháp âm của đức Phật để hóa độ chúng sanh trở về con đường chánh pháp.

Khái niệm “thế giới cực lạc” được Kinh A Di Đà mô tả bao gồm 2 phương diện nội tâm an lạc và thịnh vượng về phương tiện vật chất.

Về nội tâm, đó là nơi mà tâm của ta không còn khổ đau, buồn phiền và sợ hãi.

Khái niệm về “khổ” và “con đường của khổ” hoàn toàn vắng mặt.

Khi tâm ta sống trong an lạc và thảnh thơi, thì thế giới Cực Lạc có mặt.

Nói đến Cực Lạc chính là nói đến trạng thái tâm thanh tịnh và vô nhiễm này.

Về vật chất, thế giới Cực Lạc được biết đến như là mô hình kiểu mẫu về kiến trúc hạ tầng cơ sở và môi trường thiên nhiên.

Cư dân sống trong môi trường an lành và thanh tịnh.

Giá trị của thế giới Cực Lạc không nằm ở phương diện vật lý, mà nằm ở chiều kích tâm linh của con người thánh thiện.

Nói cách khác, thế giới Cực Lạc là thế giới của những người thánh thiện.

Xây dựng Tịnh Độ, quan trọng hơn hết là xây dựng tâm chánh niệm và tỉnh thức.

Có chánh niệm là có Tịnh Độ.

Có tỉnh thức là có Tịnh Độ.

Có tuệ giác là có Tịnh Độ.

Có từ, bi, hỷ, xả là có Tịnh Độ.

Nói chung, Tịnh Độ và Cực Lạc có mặt trong các đức tính thiện lành và đạo đức của mỗi con người.

Kinh A Di Đà khẳng định rằng: để sanh cảnh giới an lành ở thế giới Cực Lạc Tây phương, người nghiệp chướng nặng dày và lòng tin non kém sẽ khó có thể vãng sanh được.

Để được tái sanh về thế giới này, đức Phật chỉ dạy hành giả phải tu tập thiền, niệm Phật “nhất tâm bất loạn.” Với phương pháp trì danh niệm Phật, an trú vào trong định, tâm xa lìa mọi điên đảo vọng tưởng, hành giả sẽ được tái sanh về thế giới Cực Lạc, khi nhắm mắt lìa đời.

Điểm cần chú ý trong bản kinh này là pháp môn niệm Phật “nhất tâm bất loạn” là một pháp thiền định.

Khi tâm an trú vào trong định, sự niệm Phật đã trở thành niệm tâm và niệm thiền.

Niệm Phật không phải để được đức Phật rước về Tịnh độ sau khi qua đời.

Niệm Phật quan trọng nhất là để thanh tịnh hoá tâm thức, sống an lạc và thảnh thơi, thiết lập Tịnh Độ ở hiện tại.

Nói khác đi, Tịnh Độ ở phương Tây là tiêu chí cụ thể giúp cho hành giả thiết lập Tịnh Độ trong tâm và hành động ở mọi nơi.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF kinh a di đà (tái bản 2019)

Ảnh trang sau sách Kinh A Di Đà (Tái bản 2019)

kinh đại bát niết bàn PDF EPUB EBOOK

Anh sách Kinh Đại Bát Niết Bàn

Tam Tạng kinh điển của nhà Phật mênh mông như rừng, nhưng tất cả đều có cùng một mục đích là từng bước, chỉ chochúng sinh con đường tháo bỏ gông cùm của vô minh phiền não tham sân si, vượt qua dòng sinh tử luân hồi, đến được bờ hoàn toàn giải thoát, hội nhập lại bản thể chân như giác tánh.

Tùy theo tâm bệnh của chúng sinh, mỗi bộ kinh lại nhấn mạnh về một vấn đề, cũng như tùy bệnh cơ thể mà người lương y lại cho một loại thuốc đặc chế theo loại vi trùng của bệnh đó.

Cho nên, cũng có những bộ kinh đặc biệt để trị bệnh chúng sinh ở một giai đoạn nào đó.

Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn.

Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật GiáoNam Tông và Phật Giáo Bắc Tông.

Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong Kinh Trường Bộ, [Kinh Ðại Bát Niết Bàn, (Hệ Pali), Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991].

Còn Kinh Ðại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Bắc Tông bao gồm hai bản: (1) Phật Thuyết Phương Ðẳng Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Dharmaaksa (265-316), đời Tây Tấn dịch và (2) Ðại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hiển và Buddhabadhra đời Ðông Tấn (317-420) dịch.

Bản Việt ngữ của Phật Giáo Bắc Tông do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ bản Hán văn, Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ tái Xuất Bản năm 1990, dầy 1500 trang gồm tất cả hai mươi chín phẩm (chương), được phân ra làm hai quyển, quyển 1 từ phẩm 1 đến phẩm thứ 21 và quyển hai từ phẩm 22 đến phẩm 29.

Kinh Ðại Bát Niết bàn, vì là lời nói sau cùng của Ðức Phật, trước khi Ngài Niết Bàn, nên bao quát hầu như đủ mọi thắc mắc của chúng sinh.

Vì thời gian có hạn nên lời Ngài dạy rất cô đọng, nhưng minh bạch, rõ ràng.

Thí dụ như nơi Phẩm Kim Cang Thân thứ năm và Phẩm Như Lai Tánh thứ mười hai, ngài giải thích cặn kẽ về Chân Ngã hay Phật Tánh, đó chính là bản thể thanh tịnh thường hằng bất biến của tất cả mọi loài chúng sinh, mênh mông như hư không, thường trụ bất hoại, tuy vậy bản thể ấy không phải tất cả chúng sinh là một, nhưng cũng không phải là khác, vượt ra khỏi tư tưởng suy nghĩ thông thường của đời sống tương đối hiện tượng, cho nên gọi là bất khả tư nghị, tức không thể nghĩ bàn, nhưng chính là cái chân thật của mọi chúng sinh, không phải là cái “Tôi” ô nhễm tham sân si, đầy vướng mắc khổ vui vô thường này.

Bản thể ấy tràn ngập khắp nơi nhưng chúng sinh bị trói buộc vì phiền não, tham sân si nhiễm ô che mờ nên không thấy được.

Bản thể ấy luôn luôn sẵn sàng, tịch tĩnh hiện diện, nên gọi là Như Lai.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF kinh đại bát niết bàn

Ảnh trang sau sách Kinh Đại Bát Niết Bàn