Kiểm Tra Việc Gia Công Máy & Gia Công Nguội

Sách-Tài liệu: Kiểm Tra việc Gia Công Máy & Gia Công Nguội PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: A.M.Makhanco Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Kiểm Tra việc Gia Công Máy & Gia Công Nguội, kiem tra viec gia cong may & gia cong nguoi, A.M.Makhanco

sach kiem tra viec gia cong may & gia cong nguoi

KIỂM TRA VIỆC GIA CÔNG MÁY & GIA CÔNG NGUỘI

Kiểm Tra việc Gia Công Máy & Gia Công Nguội Thông tin tác giả A.M.Makhanco A.M.Makhanco Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kiểm Tra việc Gia Công Máy & Gia Công Nguội Sản xuất hiện đại đòi hỏi các nhân viên kiểmn tra kỹ thuật không đơn giản là xác định tính đúng quy cách các sản phẩm, mà còn phải tích cực tham gia phòng ngừa, hạn chế phế phẩm, biết sử dụng các phương tiện đo kiểm bán tự động và tự động, biểu quyết việc cơ khí hoá các thao tác kiểm tra.

Kiểm tra việc gia công máy và gia công nguội trình bày các kiến thức tổng quát về: + Quy trình gia công nguội và lắp ráp cơ khí + Những sai lệch phát sinh khi gia công + Các phép đo kỹ thuật + Các thiềt bị và phương tiện sử dụng để kiểm tra + Mô tả các phương pháp cơ khí hoá và tự động hoá các qúa trình.

Thông tin chi tiết Tác giả: A.M.Makhanco Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073017674 Khối lượng: 300.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 344

sach kỹ thuạt tròng rau gia vị (tai ban 2019)

KỸ THUẬT TRỒNG RAU GIA VỊ (TÁI BẢN 2019)

Kỹ Thuạt Tròng Rau Gia Vị (Tai Ban 2019) Thong tin tac gia PGS.TS Tạ Thu Cúc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Rau gia vị ỏ nuóc ta rát phong phú, da dạng. Chúng chiém vị trí quan trọng trong dòi sóng của nhan dan ta tù mièn Bác dén mièn Nam. Tròng rau gia vị mang lại hiẹu quả kinh té cao. Nhièu cay rau gia vị dã trỏ thành hàng hóa xuát khảu quan trọng. Trong quá trình dièu tra, nghien cúu và tham khảo tài liẹu của dòng nghiẹp, tác giả dã bien soạn nen cuón sách nhỏ này vói mong muón cung cáp thong tin vè nhũng biẹn pháp kỹ thuạt chủ yéu dẻ tròng rau gia vị. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS Tạ Thu Cúc Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786045660850 Khoi luong: 198.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 06/2019 So trang: 164