Kiểm Soát Chất Lượng Từ Bên Ngoài Đối Với Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập – Sách Chuyên Khảo

Sách-Tài liệu: Kiểm Soát Chất Lượng Từ Bên Ngoài Đối Với Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập – Sách Chuyên Khảo PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Thị Giang Tân Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Kiểm Soát Chất Lượng Từ Bên Ngoài Đối Với Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập – Sách Chuyên Khảo, kiem soat chat luong tu ben ngoai doi voi hoat dong kiem toan doc lap – sach chuyen khao, Trần Thị Giang Tân

sach kiem soat chat luong tu ben ngoai doi voi hoat dong kiem toan doc lap - sach chuyen khao

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỪ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – SÁCH CHUYÊN KHẢO

Kiểm Soát Chất Lượng Từ Bên Ngoài Đối Với Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập – Sách Chuyên Khảo Thông tin tác giả Trần Thị Giang Tân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam ra đời là tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường và là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính.

Trong gần 20 năm qua, hoạt động kiểm toán độc lập VN đã có những bước phát triển khá nhanh chóng và vững chắc.

Sự phát triển được thể hiện thông qua sự phát triển của các công ty kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, các định chế pháp lý, số lượng công ty được kiểm toán.

Môn học kiểm toán đã đưa vào giảng dạy ở các trường Đại học, Cao Đẳng và ở bậc Cao học hơn 15 năm qua.

Do đây là môn học mới, nên các sinh viên, học viên thường gặp khó khăn khi tìm các tài liệu chuyên khảo.

Cuốn sách này là tư liệu cung cấp cho các sinh viên và học viên cao học các kiến thức liên quan đến: Cơ sở lý luận của việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.

Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về việc kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán.

Các vấn đề đang đặt ra cho Việt Nam và cách thức giải quyết để có thể nâng cao tính hiệu lực kiểm soát chất lượng.

Với các nội dung nêu trên, cuốn sách này còn giúp các giảng viên, người hành nghề có điều kiện cập nhật các kiến thức về sự phát triển của thế giới nhằm có cái nhìn đầy đủ hơn về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.

Ngoài ra, đây còn là một tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà lập quy Việt Nam.

Cuốn sách được viết bởi tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy Quyển sách này bao gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập.

Chương 2: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập từ bên ngoài tại Hoa Kỳ Chương 3: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập từ bên ngoài tại Pháp.

Chương 4: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập từ bên ngoài tại Việt Nam Chương 5: Quan điểm và giải pháp nâng cao tính hiệu lực của kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Thị Giang Tân Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2020040000646 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 06/2009 Số trang: 294

sach vuon len dẻ thành cong

VƯƠN LÊN ĐỂ THÀNH CÔNG

Vuon Len Dẻ Thành Cong Vuon Len De Thanh Cong “Néu bạn khong gạp gõ mọi nguòi, khong dọc sách, khong nghe – xem tin túc thì dén nam sau bạn cũng sẽ chỉ là con nguòi của hom nay”. Chales “Tremendous”Hones Tát cả chúng ta dèu khao khát nhièu dièu phi thuòng. Vạy mà phàn lón dèu khong dạt két quả mong muón. Chúng ta sóng thiéu thón tièn bạc, nghèo nàn tình yeu, dau khỏ vì thát bại hoạc thiéu lạc quan trong cuọc sóng. Tại sao? Cái gì kìm hãm khong cho chúng ta duọc mãn nguyẹn? Mọt nguòi bình thuòng có thẻ viẹn ra duọc ít nhát bà lý do chính dáng dẻ biẹn minh tại sao khong có khả nang thục hiẹn dièu mà mình thục sụ mong muón. Nhung tạn noi sua kín nhát tam hòn, phải chang chúng ta khong thục sụ biét duọc ràng chúng ta có thẻ làm duọc tát cả giá nhu chúng ta dám làm? Phải chang lý do quan trọng duy nhát kìm hãm chúng ta có lẽ chính là nõi sọ hãi. Dúng thé! Chính nõi sọ hãi cản trỏ chúng ta, khién cho chúng ta lam vào bé tác, xói mòn lòng tụ trọng của chúng ta, và dụng len các chuóng ngại ảo tuỏng ngan chạn buóc duòng tién len của chúng ta. Sọ hãi kìm hãm hành dọng của chúng ta, và néu khong quyét tam, chúng ta chảng bao giò thoát ra khỏi hoàn cảnh hiẹn tại của mình duọc. Nhung nhũng nõi sọ hãi áy sẽ tan bién di khi chúng ta dám dói mạt vói chúng. Và mọt khi dám chịu trách nhiẹm, chúng ta mói có thẻ có, có thẻ làm và dạt duọc bát cú dièu gì, ngay cả nhũng dièu mà ta hàng mo uóc. Chúng ta hãy bát dàu ngay ngày hom nay. Cùng vói nhau, tát cả chúng ta dèu có khả nang dám chién tháng. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nguoi dich: Ho Kim Chung – Minh Dúc Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: Nghiem Bich Hoan Ma San pham: 8936052310670 Khoi luong: 264.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2013 So trang: 268