Khổng Tử & Luận Ngữ

Sách-Tài liệu: Khổng Tử & Luận Ngữ PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Khổng Tử & Luận Ngữ, khong tu & luan ngu, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Hiến Lê

sach khong tu & luan ngu

KHỔNG TỬ & LUẬN NGỮ

Khổng Tử & Luận Ngữ Thông tin tác giả Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả …

Từ xưa đến nay hầu hết các học giả về học thuyết Khổng tử đều dùng cả Tứ thư lẫn Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Khổng tử gia ngữ…

làm tài liệu, như vậy theo tôi không phải là tìm hiểu Khổng Tử mà tìm hiểu Khổng giáo trong suốt thời Chiến Quốc, vì trong những sách dẫn trên, ngoài bộ Luận ngữ là bộ đáng tin cậy nhất, còn thì bộ nào cũng chứa nhiều tư tưởng của người sau, không phải của Khổng tử.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Người dịch: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 560.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 12/2003 Số trang: 555

sach 101+ ý tuong tang doanh só

101+ Ý TƯỞNG TĂNG DOANH SỐ

101+ Ý Tuong Tang Doanh Só Thong tin tac gia Alpha Books bien soan Cong ty co phan Sach Alpha (Alpha Books Joint-Stock Company – goi tat la Alpha Books) do mot nhom tri thuc tre thanh lap o Ha Noi nam 2005 voi niem tin: Tri thuc la Suc manh. Thong qua viec gioi thieu cac tac pham co gia tri cua the gioi, Alpha Books mong muon tro thanh nhip … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia 101+ Ý Tuong Tang Doanh Só Voi cuon sach nay, ban se hoc duoc nhung thu thuat va chien thuat thu vi tu nhieu hinh mau kinh doanh cung nhu cach ap dung chung vao doanh nghiep cua ban. De gia tang doanh thu cho doanh nghiep, ban can phai co mot tam nhin rong hon ve doanh nghiep cua minh, keo theo viec mo rong them nhung tiem luc khac hay con goi la mien phat trien doanh thu. Doanh so la huyet mach cua moi doanh nghiep. Neu khong co dong chay nay, moi to chuc se kiet que va tan lui. Vi the, doanh so phai duoc duy tri, thuc day hon va hon nua, va khong chi mot lan ma phai lien tuc – hang thang, hang tuan, hang ngay. Vi chung ta lien tuc can den doanh so, nen chung ta cung lien tuc phai can den nhung y tuong moi de xac dinh va lien he voi khach hang tiem nang, hieu duoc va dap ung nh cau cua ho va quan trong hon ca, de khoi goi cam hung va truyen tai niem tin, su menh cua doanh nghiep ban. Cuon sach nay se la bac thay thong thai va la mot thanh vien day tham vong trong doi ngu nhan vien ban hang cua ban, mot su dau tu “mot lan cho mai mai” giup ban thuc day doanh so, va duy tri nhu the cho den khi nao ban con muon kinh doanh! Voi cuon sach nay, ban se hoc duoc nhung thu thuat va chien thuat thu vi tu nhieu hinh mau kinh doanh cung nhu cach ap dung chung vao doanh nghiep cua ban, nhu: • Quang ba thuong hieu san pham cua ban Gui thu truc tiep • Ban nhieu hon cho khach hang hien tai • Vuon toi toan cong dong. Nhung y tuong nay se cho phep ban mo rong hoat dong, tai san va dong luc trong he thong kinh doanh cung nhu su dung ky nang va kien thuc de dat duoc chinh xac nhung dieu ban mong muon. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Alpha Books bien soan Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8936037746272 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2012 So trang: 188